Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Lions Børnehuse: Der skal efterforskes mere

12 ringbind med bilag i svindelsagen er nu rullet tilbage til politiets efterforskere

Sagen kort

9.12.2016: Sagen om mulig svindel for et millionbeløb bliver kendt. Fire medarbejdere suspenderes foreløbigt for tjeneste.
12.12.: Forældrene orienteres på et møde med 125 deltagere.
13.12.: Borgmester Morten Slotved beslutter at iværksætte to undersøgelser af henholdsvis kommunens og bestyrelsens rolle i sagen.
18.12: Områdelederen for Lions Børnehuse i Hørsholm sigtes for mandatsvig efter straffelovens § 280.
1. januar 2017: Julie Tofte Johnsen tiltræder som formand for Lions Børnehuses bestyrelse efter Thorkild Gruelund. Sidstnævnte meddelte den 22.11., at han ikke ønsker at fortsætte på posten, som han har haft siden 2014.
5. januar 2017: Områdelederen for Lions Børnehuse bortvises fra sin stilling. Stillingen som områdeleder nedlægges.
Udgangen af januar: De tre suspenderede medarbejder fyres. BUPL og advokat Anne Louise Wulff anfægter fyringerne, kalder dem usaglige og kræver godtgørelse og erstatning.
Marts 2017: Revisionsfirmaet PwC fastslår i en rapport, at kommunen har gjort, hvad der skal til for at føre tilsyn, men anbefaler alligevel ændringer.
Juni: Børnehuset - den ene af Lions Børnehuses tre daginstitutioner - beslutter sig for at opgive selvejet og blive kommunal.
August: KL-rapport om bestyrelsens ansvar offentliggøres. Bestyrelsen slipper for en erstatningssag. Den er frivillig og ulønnet og kan ifølge KL-juristerne ikke drages til ansvar. Rapporten rummer dog en skarp kritik af bestyrelsens arbejde.
Januar 2018: Nordsjællands Politis efterforskere aflevere 12 ringbind med sagen til vurdering his anklagemyndigheden.
Februar 2018: Anklagemyndigheden sender sagen retur for yderligere efterforskning.
§ 280
For mandatsvig straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under §§ 276-279 a, den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding på fører en anden formuetab 1) ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne eller 2) ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for den anden, at handle mod dennes tarv.

For en måned siden rullede efterforskere fra Nordsjællands Politi en vogn med 12 ringbind ind på specialanklager Martin Broms kontor, så han kunne se materialet igennem og skrive et anklageskrift i sagen om svindel i Lions Børnehuse i Hørsholm.

Nu er vognen med de 12 ringbind i den omfattende sag rullet tilbage til politiet igen, oplyser Martin Broms til Ugebladet.

“Efter min indledende gennemgang af sagen vurderer jeg, at der yderligere er nogle forhold, der skal efterforskes,” siger specialanklageren, der ikke her og nu har et bud på en tidshorisont for, hvornår anklageskriftet er færdigt.

“Det er en sag, der været længe undervejs og har høj prioritet. Vi behandler derfor sagen så hurtigt, vi kan,” forsikrer Martin Broms.

Sagen begyndte i december 2016, da Hørsholm Kommune opdagede økonomiske uregelmæssigheder på det selvejende daginstitutionsområde. Kort efter blev områdelederen og yderligere tre medarbejdere suspenderet og senere fyret.

Den tidligere områdeleder er siden sigtet for mandatsvig - og efter Ugebladets oplysninger kan der have foregået svindel for omkring et par millioner kroner. I hvert fald er det et beløb i den størrelse, Hørsholm Kommune har afsat for at dække et muligt tab.

Publiceret: 10. Februar 2018 09:00
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Ugebladet