Forhåbentlig sender kommunen ikke Kurt Kammersgaard og Uge-Nyt's medarbejdere i kachotten for uautorisret brug af Fredensborg Kommunes byvåben. Foto: Susie melnik

Forhåbentlig sender kommunen ikke Kurt Kammersgaard og Uge-Nyt's medarbejdere i kachotten for uautorisret brug af Fredensborg Kommunes byvåben. Foto: Susie melnik

Byvåben-sag hastebehandles

Om få timer hastebehandler Økonomiudvalget i Fredensborg dagens 'logostrid' om brugen af kommunens byvåben

Af
Af René Melnik

 

HASTESAG Tag ikke fejl - uautoriseret brug af Fredensborg Kommunes logo kan føre direkte i kachotten.Lige siden i morgens er debatten omkring Fredensborg Kommunes logo accelereret, så sagen nu bliver drøftet på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget kl. 17 i eftermiddag - lige før aftenens byrådsmøde.Først var det Socialdemokraterne, der var forargede. Få timer efter fulgte De Konservative og så ved 14-tiden fulgte indkaldelsen til det ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde.Den store synder - foreløbig - er ifølge Socialdemokraterne og De Konservative administrationen i kommunen, der har formastet sig til at håndhæve reglerne for bur af byvåben uden først at spørge pænt hos politikerne.Spørgsmålet er om der er så meget at komme efter for politikerne.Det følger nemlig af styrelsesloven § 4, stk. 2, at byvåbnet er forbeholdt de kommunale myndigheder i den pågældende kommune.Det fremgår af styrelseslovens § 4, stk. 2, at kommunevåben, der er registreret i Patent- og Varemærkestyrelsen, er forbeholdt de kommunale myndigheder i den pågældende kommune. Retsstridig brug af byvåben vil kunne straffes efter straffelovens § 132.Det betyder i praksis:- at kommunen ikke kan tillade private erhvervsvirksomheder at benytte kommunens våben som (del af) forretningskendetegn - at kommunen ikke kan tillade en kommerciel anvendelse af kommunens våben, fx på t-shirts - at kommunen ikke er afskåret fra at tillade foreninger, institutioner eller lignende med hjemsted i kommunen at benytte våbenet - at dersom kommunen har meddelt tilladelse til en institution eller en forening, kan en anmodning fra andre foreninger kun afslåes, såfremt der foreligger saglige grunde til at gøre forskel.Problemet er nu, at administrationen har afslået venskabsby Bad Berleburg at bruge Fredensborg Kommunes byvåben ved indkørslen til Bad Berleburg.Ligeledes har man bemærket, at Radio Humleborg og Uge-Nyt også anvender kommunens logo uretmæssigt på deres hjemmesider.Nu venter vi så på at høre, hvad politikerne kommer frem til i løbet af et par timer.Læs mere om den store logo-strid i morgen på www.ugebladet.dk - uden byvåben.

Publiceret 28 January 2008 00:00