Når gassen bobler op til overfladen og rammer et islag, spredes urenheder fra bunden og algerester i vandskorpen som ringe i vandet.

Når gassen bobler op til overfladen og rammer et islag, spredes urenheder fra bunden og algerester i vandskorpen som ringe i vandet.

Slotssøen prutter

Hørsholm Sølaug mener at have forklaringen på de mystiske ringe i overfalden på slotssøen

Af
Af Peter Klar

 

NATUR Ugebladet efterlyste i sidste uge en naturlig forklaring på de mystiske ringe i overfladen i den nordvestlige del af Slotssøen ved Hørsholm Kirke, og den mener Hørsholm Sølaug at have fundet efter at have konfereret med mysteriets opdager."Efter at Suzanne Brodersen havde bekræftet, at søoverfladen den pågældende dag var dækket af et tyndt lag is, anså vi det for mest sandsynligt, at ringene var skabt af opstigende metangas fra bunden af Slotssøen", siger formanden for Hørsholm Sølaug, Hans Chr. Alsted. Vandkvaliteten er ikke særlig god Han forklarer, at vandkvaliteten i Slotssøen ikke er særlig god, og at søbunden derfor givetvis er dækket af et ganske tykt lag mudder, der løbende udvikler gasarter."Når gassen bobler op til overfladen og rammer et islag, spredes urenheder fra bunden og algerester i vandskorpen som ringe i vandet - på samme måde, som når man kaster en sten i vandet", siger Hans Chr. Alsted. Ringene er dannet af gasudslip nedefra For at være på den sikre side kontaktede Hørsholm Sølaug en af Danmarks førende søeksperter, Martin Søndergård, Danmarks Miljøundersøgelser. Han mente også, at ringene var dannet af gasudslip nedefra.På spørgsmålet om, hvorfor gasopstigningen ikke skete jævnt over hele søen, men i stedet viste sig som et mindre antal ringe fordelt over et større område, svarede han, at gassen ofte fanges i større lommer i søbunden. "Søprutter" bliver synlige i ovrfladen Dette giver anledning til større "søprutter", der bliver synlige på overfladen - i modsætning til den løbende gasudvikling, der vedvarende siver op uden de samme tydelige spor.Mere info om søerne i Hørsholm-området: www.hoersholmsoelaug.dk

Publiceret 06 April 2008 00:00

SENESTE TV