En af Hørsholms smukke søer foran Hørsholm Kirke. Foto: Hørsholm Sølaug.

En af Hørsholms smukke søer foran Hørsholm Kirke. Foto: Hørsholm Sølaug.

Hørsholm Sølaug værner om de lokale søer

Med cirka 330 større eller mindre søer er Hørsholm en af Danmarks mest sø-rige kommuner. Søerne er med til at give kommunen sit særpræg og give området ægte naturskønhed

Af
Af Ole Tradsborg

I juni 2006 tog en gruppe Hørsholm-borgere initiativ til at oprette et Sølaug. For Hørsholms sømiljøer er ikke kun smukke, de er også sårbare, da de kan blive forurenede af både naturlige og menneskeskabte årsager.

Derfor er det vigtigt, at der værnes om dem. Foreningen har til formål at højne søernes miljøstandard og skabe et bæredygtigt vandmiljø i området, blandt andet ved at formidle viden og erfaringer om vedligeholdelse af søer og at fremsætte forslag til miljøforbedringer omkring søer og vandløb i kommunen.

Hørsholm Sølaug arbejder også for at skabe kontakt til en videre kreds af interesserede og at udbrede viden om de smukke, men sårbare sømiljøer i byområder. Hørsholm Sølaug efterlyser og opfordrer alle interesserede til at deltage i Sølaugets værdifulde arbejde, særligt de der bor direkte til en sø.

Vil du vide mere om Hørsholm Sølaug, der har Hans Christian Alsted som formand, kan du læse om foreningen i en nytrykt folder. Den kan hentes på enten Hørsholm Bibliotek eller på rådhuset. Endvidere kan man læse mere på hjemmesiden: www.hoersholmsoelaug.dk.

Publiceret 29 November 2008 10:00

SENESTE TV