Gedder, skælkarper, brasen og sudere flyder døde rundt i vandkanten i Slotssøen i Hørsholm. Den hårde vinter har medført fiskedød i flere af Hørsholms søer. Foto: Carsten Pedersen.

Gedder, skælkarper, brasen og sudere flyder døde rundt i vandkanten i Slotssøen i Hørsholm. Den hårde vinter har medført fiskedød i flere af Hørsholms søer. Foto: Carsten Pedersen.

Fiskedød i Hørsholms søer

Den hårde vinter har medført fiskedød i flere af Hørsholms søer. Særligt arten brasen kan risikere at uddø

Af
Af Rikke Søholm

Gedder, brasen, sudere og skælkarper flyder i hobetal i vandkanten med bugen opad i flere af Hørsholms søer. Sådan har fiskene ligget i blandt andet den sydlige del af Slotssøen, siden isen smeltede for kort tid siden. Fiskene dør på grund af iltmangel.
"Når isen har ligget så længe, og i dette tilfælde i hvert fald i tre måneder, så er der iltmangel under isen. Ilten bliver brugt op ved nedbrydning af plantevækst, og når fiskene bruger ilten," siger fiskeekspert Henrik Carl fra Statens Naturhistoriske Museum, som selv har fundet flere døde sudere, skaller, gedder og rodskaller i påsken og i ugerne op til i blandt andet Ubberød Dam og Springdam i Hørsholm.

Arterne uddør

Fiskedød kan i værste tilfælde betyde, at arterne uddør i søerne.
"Det er især arten brasen, der dør først, men også nogle store arter som gedder og karper," forklarer Henrik Carl.
Ved fiskedød mindskes fiskebestanden i søerne også betydeligt, og der kan gå mange år, før bestanden vokser.
"Langt de fleste steder ses en voldsom nedgang i bestanden, og afhængigt af arten kan der gå fra 2-20 år, før bestanden er vokset igen. Hvis arten ikke er uddøende i søen, gør det ikke så meget, men de store fisk tager mange år at erstatte," siger Henrik Carl.

Særligt de store fisk som denne skælkarpe dør først, når ilten svinder. Foto: Carsten Pedersen.

Særligt de store fisk som denne skælkarpe dør først, når ilten svinder. Foto: Carsten Pedersen.

Måger æder døde fisk

Mange af fiskene har ifølge fiskeeksperten ligget døde i flere måneder under isen, og mange af de døde små fisk er allerede blevet spist af måger. Flere af fiskene synker også til bunds i søerne.
Formand for Hørsholm Sølaug, Hans Christian Alsted, har selv fisket et par døde fisk op af sin private sø.
Ifølge formanden kan man afhjælpe fiskedød ved at lade en kompressor, der via en slange sender luft ned i søen, lade køre vinteren over.
Fiskedød berører ofte lysfiskeriet, men først i maj kan lystfiskerne mærke, om fiskedøden har haft konsekvenser, da sæsonen ifølge formand for Hørsholm og Omegns Lystfiskerforening Flemming Knudsen begynder 1. maj.

Publiceret 07 April 2010 06:00

SENESTE TV