Marinbiolog Jens P. Jeppesen er ikke i tvivl om, at der er tun i Øresund igen. Arkivfoto

Marinbiolog Jens P. Jeppesen er ikke i tvivl om, at der er tun i Øresund igen. Arkivfoto

Der kan være tun i Øresund igen

Meget tyder på, at der igen er tun i Øresund - marinbiolog er henrykt over opdagelsen

Af
Martin Warming

Martin Warming

Under en marsvinesafaritur i sidste uge observerede havbiologer flere steder nord for Helsingør flygtende og skræmte hornfisk, som man så det tilbage i 1940'erne og 1960'erne, hvor de mægtige atlantiske tun Thunnus thynnus huserede under overfladen i Øresund.

Og det betyder måske, at der igen er kommet tun i Øresund, fortæller marinbiolog Jens P. Jeppesen fra Øresundsakvariet.

"Meget har jeg set i min tid på havet, men dette tog kegler. Jeg troede simpelthen ikke mine egne øjne. En hel flok af store hornfisk skød fri af vandet et stykke væk fra båden og fløj over og på vandoverfladen ligesom flyvefisk, som var de jaget af et monster under vandoverfladen. Længere oppe langs kysten gentog seancen sig to gange - flokke af hornfisk røg fri af vandet i panisk flugt," fortæller marinbiologen.
I første omgang troede havbiologerne, at det var marsvin, sæler eller delfiner, der jagede hornfiskene op af vandet, men der var ikke skyggen af hverken marsvin, sæler eller delfiner, siger Jens P. Jeppesen.

"Pludselig skød der en stor mørk fiskeskikkelse gennem overfladen cirka 200 meter ude, og en masse byttefisk flygtede for livet. Denne observation tydede på, selvom det var langt væk, at der kunne være tale om en stor fisk på ca. 40 til 50 kg - og måske var det en tun," mener Jens P. Jeppesen.

Fiskere fangede tun

Personalet på Øresundsakvariet har efterfølgende talt med flere fiskere og bådfolk langs Øresundskysten, og mange af dem har oplevet lignende usædvanlige fænomener med springende stimer af hornfisk ved blandt andet Nordvestrevet, der ligger nord om Kronborg, og så langt væk som ved indsejlingen til Roskilde Fjord.

Faktisk viste Øresundsakvariets rundspørge, at der var blevet fanget en mindre tun i Øresund for snart en måned siden. Erhvervskutteren H222 ved skipper Jesper Holk Petersen og makkeren Peter Birk beretter således, at de faktisk havde fanget en lille tunart på to til tre kilo, måske af arten Bugstribet bonnit Katsuwonus pelamis.

Efter at have set fænomenet med de springende hornfisk med egne øjne er Jens P. Jeppesen ikke i tvivl.

"Nogle arter af tun og måske også den atlantiske tun, er helt sikkert inde i Øresund i øjeblikket, lokket hertil af de kolossale mængder af store makreller og hornfisk, som lige nu huserer i Sundet, og som har givet specielt fritids- og erhvervsfiskerne store fangster af kæmpemakreller. Det er altså mere sandsynligt, at tunene er kommet grundet gode fødemuligheder i Sundet, end grundet så mange andre faktorer - for eksempel den globale opvarmning," siger han.

"Det vil være en stor triumf for alle os, der lever ved og ånder for Øresund, hvis tunene en dag kom tilbage i stor stil, men det kræver, at vi bliver bedre til at forvalte havets begrænsede ressourcer, end vi har gjort hidtil," slutter Jens P. Jeppesen.

Billedet her viser stimer at atlantisk tun (blufin tuna). Foto: NOAA

Billedet her viser stimer at atlantisk tun (blufin tuna). Foto: NOAA

Har du set noget?

Øresundsakvariet vil meget gerne have offentligheden til at indberette lignende observationer af jagende tun og springende hornfisk og meget gerne med fotos og positioner.

Oplysningerne kan gives på telefon 35321970 eller på vagttelefon 28751970 eller på mail til oresundsakvariet@bio.ku.dk .

Endelig kan man indberette fiskeobservationer eller fænomener til Zoologisk Museum, Københavns Universitet, på telefon 35321124 eller info@fiskeatlas.dk .

Publiceret 27 August 2010 08:59