"Det sker kun en eller to gange på hundrede år, at man får lov at byde på sådan en ejendom," siger advokat Michael Lunøe. Foto: Carsten Legaard

Ny gårdejer:

Folehavegård skal holde mindst 250 år mere

Ny ejer tager fat på omfattende restaurering af en af Hørsholms enestående selvejergårde fra 1700-tallet

Af
Carsten Legaard

Den 250 år gamle proprietærgård Folehavegård er kommet på nye hænder og står overfor en omfattende restaurering. Gården med staldbygninger og lade er meget forfaldne, men det skræmmer ikke den ny ejer, advokat Michael Lunøe, 64: ”Det bliver måske nok et fuldtidsarbejde at sætte gården i stand, men i så fald et arbejde, som jeg vil nyde at udføre,” siger Michael Lunøe, der betegner sig selv som en heldig mand: ”Det sker vel højest et par gange i hundrede år, at sådan en ejendom sættes til salg.” Restaureringen udføres i samråd med Kulturarvstyrelsen og vil respektere fredningen. Når de to boliger på ejendommen er sat i stand, skal de være familielandsted for familien Lunøe. Parret har tre voksne sønner, og en af dem flytter med i familielandbruget.

Landbrug igen

”Naturligvis skal her drives landbrug igen,” siger Michael Lunøe på en hurtig markvandring i de 70 tønder land åbne marker, der er hegnet ind mellem Folehaveskoven og Rungsted Hegn. Ud over hovedhus og to store staldlænger, hvoraf den ene rummer en toetages bolig, tæller gården en stor lerklinet og stråtækt ladebygning, som er en smule ældre end hovedhuset. I disse dage kører et par store entreprenørmaskiner rundt om den gamle ladebygning. Familien er tyvstartet med ladebygningen, fordi tagkonstruktionen er skredet og skal rettes op, så den ikke kollapser helt. Staldene har de sidste mange år været benyttede til privat opstaldning, og det agter familien Lunøe at føre videre, fortæller Michael Lunøe.

Historisk

Folehavegårds 70 tønder land hørte oprindelig til Hørsholm Gods, men blev 1759 solgt fra til Conrad von Schindel, der opførte en hovedbygning af mur og bindingsværk med tegltag samt udhuse. Ejendommen kaldte han Christinegaard, der senere efter at være blevet udvidet omdøbtes til Folehavegaard. 1879 blev ejendommen overtaget af A.W. Dinesen, der ved samme lejlighed overtog gårdene Rungstedgård og Rungstedlund. Folehavegaard rummer 320 kvadratmeter boligareal foruden flere driftsbygninger, stalde og opbevaringsbygninger. Et klik på billedgalleriet herunder giver fuldskærms billeder

null

Publiceret 29 January 2011 08:00