Kristina Aamand. Foto: Peter Clausen

Kristina Aamand. Foto: Peter Clausen

Ekspert:

"Kommunen forstår ikke islamisk religion"

En islamisk vielse kan være meget mere alvorlig end et traditionelt dansk ægteskab, mener Kristina Aamand

Af
Af Claus Beyer

Kristina Aamand er uddannet socialrådgiver, sygeplejerske og underviser og har gennem en årrække arbejdet på Rigshospitalets Center for Voldtægtsofre, med etniske minoriteter og seksuelle overgreb.

I dag er hun selvstændig konsulent og undrer sig over den afslappede tone, som Fredensborg Kommune udviser i referater fra Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget om islamiske vielser af unge danske piger og muslimske drenge.

"Jeg er selv vokset op i en dansk-arabisk muslimsk familie, og jeg er i dag pakistansk gift," fortæller Kristina Aamand om sig selv.

"Islamiske vielser for en ung etnisk dansk pige er en utrolig alvorlig handling. Det er ikke bare en velsignelse i traditionel dansk forstand, da den unge pige samtidig konverterer til islam. Ved vielsen underskriver de et dokument, som de slet ikke kan læse og derfor ikke kender indholdet af," siger hun og understreger:

"Faktisk er det sådan, at i nogle miljøer tæller en islamisk vielse meget mere end en dansk vielse. Når Fredensborg Kommune skriver, som man gør, så er det, fordi de ikke forstår den islamiske religion og de miljøer, som vielserne foregår i. Når de taler om, at det ikke er tvang, så bliver vi også nødt til at have en definition på tvang, for når en familie fortæller de unge piger, at de ikke kan være kærester med deres søn, hvis de ikke siger ja til en islamisk vielse, så er det jo at lægge så stort og voldsomt pres på pigerne, at det minder om tvang," siger Kristina Aamand,

Legitime i visse miljøer

Selv om der ikke findes statistik over denne type vielser i Danmark, er Kristina Aamand ikke i tvivl om alvoren.

"Desværre er det meget få informationer, der kommer ud. Ingen tør stå frem. Men vielserne er ganske legitime i nogle islamiske miljøer. Heldigvis er der også imamer, der nægter at udføre disse vielser, når pigens forældre ikke er til stede og derved ikke kan give deres tilladelse til vielsen," siger Kristina Aamand.

Hun opfordrer Fredensborg Kommune til at tage sagen dybt alvorlig.

"Man bliver på kommunen nødt til at forstå, at hos muslimer betyder gud meget mere end kommunen gør og endda den danske lovgivning. Gud er den største," slutter Kristina Aamand.

null

Publiceret 17 August 2011 17:30