Hanne Berg (F), formand for Børne- og Skoleudvalget mener, at der er tale om et velsignelsesritual således at de unge kan være kærester.

Hanne Berg (F), formand for Børne- og Skoleudvalget mener, at der er tale om et velsignelsesritual således at de unge kan være kærester.

Fredensborg Kommune:

Vielser er ikke strafbar handling

Med hjælp fra Integrationsministeriet skal Fredensborg Kommune kigge nærmere på islamiske vielser af unge og mindreårige

Af
Af Claus Beyer

I referaterne til Børne- og Skoleudvalget, samt Socialudvalget oplyser Center for Familie, Unge og Integration i Fredensborg:

"At man kun er bekendt med én ung pige, der blev viet som 16-årig. Pigens vielse har ikke givet anledning til vanskeligheder. Pigen, der i dag er 18 år, er glad og tryg ved sin 'svigerfamilie', som støtter op omkring hende, både i forhold til hendes uddannelsessituation og i hendes ?kæresteforhold? til deres søn."

Kan ikke retsforfølges

Fra Fredensborg Kommunes juridiske afdeling lyder det i samme referat:

"Så længe pigerne er over 15 år, og der ikke er tale om tvang, er der ikke tale om en strafbar handling. Det vil sige at de personer, der foretager vielserne, ikke kan retsforfølges. En sådan vielse har ikke retsgyldighed ifølge dansk lov. For at unge under 18 år kan indgå vielser i Danmark kræver det forældremyndighedens samtykke samt indhentelse af kongebrev. Vielser kan endvidere kun udføres af personer, der er særligt bemyndiget til det."

Fredensborg Kommunes Center for Familie, Unge og Integration oplyser, at de har været i kontakt med Justitsministeriet og Integrationsministeriet om sagen. Begge ministerier gør det klart, at der ikke er tale om lovbrud, når imamer eller andre personer fra det muslimske religiøse miljø foretager sådanne vielser.

Fredensborg Kommune er i fuld gang med at undersøge omfanget af vielser af etnisk danske teenagerpiger til muslimske drenge.

Integrationsministeriet har nu tilbudt Fredensborg kommune støtte og samarbejde omkring den kommunale indsats i forhold til sådanne forhold. Ministeriet har erfaringer på området fra andre kommuner, og har et konsulentteam, der bl.a. arbejder forbyggende på området.

Ikke tale om vielser

Formand for Børne- og skoleudvalg, Hanne Berg (F), siger om teenager-vielserne:

"Det er jo ikke rigtige vielser der foregår, det er mere en velsignelse af de unges kæresteforhold. Og det er vigtig at understrege for de unge piger, at de ikke er bundet til den unge mand. Lige nu er der i Center for Familie, Unge og Integration fuld gang med at udarbejde en handleplan som skal præsenteres til udvalget i september, og herefter vil der blive lavet en endelig plan for vores indsats," slutter Hanne Berg, der endnu ikke selv har sat ord på, hvilken indsats hun selv ønsker der skal sættes ind, før hun har flere oplysninger i sagen.

null

Publiceret 17 August 2011 16:30