Luften var lørdag minus 11, vandet lige omkring frysepunktet og grødisen i følge vinterbaderne

Luften var lørdag minus 11, vandet lige omkring frysepunktet og grødisen i følge vinterbaderne "behagelig". Foto: Carsten Legaard

Helårsbadere:

Skal vi kaste os i gruset eller blive i vandet

Helårsbaderforeningen Nivå Pingvinerne skulle på lørdagens generalforsamling vælge strategi: Opgive drømmen om bedre omklædningsfaciliteter eller fortsætte kampen på syvende år

Af
Carsten Legaard

Det blev et pragmatisk valg, da 113 helårsbadere hos Nivå Pingvinerne lørdag skulle vælge strategi. Der var to alternativer fremme i debatten: Et forslag om helt at afskrive alle videre bestræbelser på at få et klubhus på havnen. Og et forslag om at stille bestræbelserne i bero indtil videre, mens der arbejdes på at skaffe baderne bedre omklædningsforhold på andre måder. Forslaget om at afskrive alle byggeplaner blev begrundet med, at byggeplanerne, om end de er fuldt legale, har skabt en modstand blandt de øvrige foreninger på havnen. Forslaget blev afvist med stort flertal.

Holder fast i byggeret

Bestyrelsen har tidligere sat byggeplanerne i bero og ønskede at få generalforsamlingens mandat til at arbejde med flere muligheder på den korte bane, mens man holder fast i byggeretten “til bedre tider”. Som den afgående formand Birgitte Larsen udtrykte det: “Vi har mødt modstand, men det skal ikke føre til, at vi bare kaster os i gruset.” Bestyrelsen fik sit mandat med stort flertal, men også med en indtrængende opfordring til, at en lille forbedring af omklædningsforholdene her og nu bør veje tungere end den principielle byggeret på mastegrunden.

"Vi kaster os i havet - ikke i gruset," sagde afgående formand for helårsbaderne i Nivå Birgitte Larsen. Foto: Carsten Legaard

Formandsskifte

Efter behandling af generalforsamlingens formalia blev der gennemført valg af ny formand, idet Birgitte Larsen har valgt at gå efter syv års forgæves arbejde på at skabe bedre omklædningsforhold. “Jeg har håbet i snart syv år, men jeg har nu indset, at håb ikke er en strategi. Jeg har besluttet at gå af som formand og at overlade den fortsatte kamp for retfærdighed og sund fornuft til nye kræfter.” Efter at have behandlet formalia gik forsamlingen over til valget af ny formand. Valget faldt på tidligere byrådsmedlem for socialdemokraterne Bjørn Helstrup, der blev valgt in absentia, da han var til konference i landsforening SIND.

I kø for at komme i vandet

Generalforsamlingen blev efter traditionen indledt med et rask morgenbad i det til lejligheden isdækkede Øresund - et ritual, som lysende klart demonstrerede, hvad helårsbaderne er oppe imod: Et halvt hundrede badere i morgenkåbe og slippers måtte stå i kø på Havnevej i 11 minusgrader for at blive lukket ind i hold til den sparsomme plads i livredderskuret, hvor der maksimalt kan klemmes seks personer ind ad gangen.

null

Publiceret 06 February 2012 06:00