Modelfoto colourbox.

Modelfoto colourbox.

Sølaug holder øje med Hørsholms vand

Hørsholm Sølaug afholdte generalforsamling og årsmøde i slutningen af marts, og på årsmødet fortalte miljøbiolog i Hørsholm Kommune, Tina Weile, bl.a. om kommunens arbejde for at bevare miljøet i og omkring kommunens mange smukke søer samt kommunens opfølgning på de nye miljøkrav i de netop fremlagte vandplaner.
På den efterfølgende generalforsamling besluttede bestyrelsen bl.a. at fortsætte overvågningen af kommunens håndtering af vore betydelige vandmiljøproblemer, herunder den kraftige og vedvarende spildevandsforurening af et stort antal søer og tilknyttede vandløb, der ubemærket for de fleste igennem en lang årrække har fungeret som en del af det kommunale kloaksystem. Som ny formand valgtes Klaus Friis-Hansen.

Publiceret 09 April 2012 08:00