Åer, vandløb og søer risikerer at blive store tabere i den nye spildevandsplan, advarer Hørsholm Sølaug nu op til udvalgsmødet om spildevandsplanen den 31. oktober. Foto: Arkiv

Åer, vandløb og søer risikerer at blive store tabere i den nye spildevandsplan, advarer Hørsholm Sølaug nu op til udvalgsmødet om spildevandsplanen den 31. oktober. Foto: Arkiv

Sølaug tror ikke på spildevandsplan

Hørsholm Sølaug kritiserer kommunens indsats og muligheder i den spildevandsplan, der nu skal behandles på et møde i Miljø- og Planlægningsudvalget den 31. oktober

Af
Steen Tue Bjerborg

Hørsholm Sølaug er langt fra imponeret over kommunens bestræbelser på spildevandsområdet. Derfor tvivler sølauget på mulighederne i spildevandsplanen, der skal behandles på et møde i Miljø- og Planlægningsudvalget den 31. oktober
"Kommunen har sagt, at den er en foregangskommune på spildevandsområdet. Men erfaringer fra flere år viser, at det er tom snak. Der er i høj grad plads til forbedringer", lyder det fra formand for Hørsholm Sølaug, Klaus Friis-Hansen.

Kritik af vag plan

Hørsholm Sølaug har derfor sendt til et notat til Ugebladet, der sammenfatter nogle af de væsentlige kritikpunkter i det høringssvar, som sølauget indgav til kommunen under høringsfristen.
"De indsatser, der er beskrevet i de to planer er utilstrækkelige til at nå det overordnede mål i vandplanen for Øresundsområdet om, at alt vand skal have mindst "god tilstand" eller "godt potentiale" i 2015", skriver sølauget og fortsætter:
"Kommunens plan er på mange punkter så uklar, upræcis og vagt formuleret, at det er umuligt at forstå, hvad kommunen vil og følge op på, om kommunen lever op til planerne".
Og her har sølaugets formand intet tilovers for, at borgmesteren gentagne gange har understreget, at grunden til det er, at man ønskede at inddrage borgerne og deres meninger.
"Som borger kan man ikke forholde sig til noget, der er så ukonkret", fastslår Klaus Friis-Hansen og siger dermed, at kommunen har gjort borgerne en børnetjeneste ved ikke at komme med en præcis plan.

Borgmester Morten Slotved, der her ses ved et borgermøde om spildevandsplanen, har gjort en bjørnetjeneste ved at acceptere så vagt et udspil fra kommunen til spildevandsplanen. Det mener i hvert fald Hørsholm Sølaug. Arkivfoto

Borgmester Morten Slotved, der her ses ved et borgermøde om spildevandsplanen, har gjort en bjørnetjeneste ved at acceptere så vagt et udspil fra kommunen til spildevandsplanen. Det mener i hvert fald Hørsholm Sølaug. Arkivfoto

Konkrete kritikpunkter

Hørsholm Sølaug kommer dog også med kritik af konkrete punkter i planen.
Sølauget skriver blandt andet, at kommunen "tilsyneladende" anser regnvand fra befæstede arealer for rent vand, idet den miljømæssige belastning ved regnvand anses for så lille, at man ikke behøver at gøre noget særligt ved det.
"Det er forkert, for pr. definition er regnvand spildevand og kan dermed indholde kulbrinter, tungmetaller osv., der gør, at det i tilfælde af oprensning anses for klasse fire slam", siger Klaus Friis-Hansen, der understreger, at han som formand for sølauget kun repræsenterer de søer og vandløb, der efter han og sølaugets opfattelse også bliver de store tabere i spildevandsplanen og ikke de økonomisk berørte beboere.

Påvirke folkevalgte

Ud over at gøre opmærksom på deres tvivl, har Klaus Friis-Hansen og sølauget derfor nogle helt konkrete mål for deres kritiske indlæg.
For det første skal der sættes tal på, hvor mange overløbsværker, man vil lukke inden 2016. For det andet skal der etableres olieudskillere og sandfang i alle de områder, hvor der er separat kloakeret, og regnvand dermed løber lige ud i søer og vandløb.
"Men høringsfristen er jo slut, og embedsmændene er formenlig færdige med at se på jeres indlæg og har lavet deres plan. Så hvad forventer I at få ud af at tage der her op igen?
"Vi vil gerne påvirke stemningen og de folkevalgte, der nu skal til at tage den endelige beslutning, så de kan leve op til deres ansvar", slutter Klaus Friis-Hansen.

null

Publiceret 25 October 2012 15:45

SENESTE TV