Det nye menighedsråd i Hørsholm Sogn. I forreste række ses fra venstre Mette Möllander, Pia Dalby, Verner Søgaard, Merete Bellens og Connis Gibson. I anden række fra venstre ses Klaus Thiesen, Jens Møller, Ulla Hornstrup, Sisse Pedersen, Edel Søndergaard og Kirsten Dahl-Sørensen. I bageste række fra venstre ses Ulrik John, Per Melhof, Tina Mejlvang Schlicker, Le Klint, Henry Clemens og Bent Ramshart. Fraværende er Nina Raunkjær, Finn Mathiassen, Ole Bøgh og medarbejdernes repræsentant i rådet, Peter Hougaard. Foto: Børge Noer

Det nye menighedsråd i Hørsholm Sogn. I forreste række ses fra venstre Mette Möllander, Pia Dalby, Verner Søgaard, Merete Bellens og Connis Gibson. I anden række fra venstre ses Klaus Thiesen, Jens Møller, Ulla Hornstrup, Sisse Pedersen, Edel Søndergaard og Kirsten Dahl-Sørensen. I bageste række fra venstre ses Ulrik John, Per Melhof, Tina Mejlvang Schlicker, Le Klint, Henry Clemens og Bent Ramshart. Fraværende er Nina Raunkjær, Finn Mathiassen, Ole Bøgh og medarbejdernes repræsentant i rådet, Peter Hougaard. Foto: Børge Noer

Her er Hørsholms nye menighedsråd

Konstitueringsmøde holder fast i Verner Søgaard som menighedsrådsformand

Af
Morten Timm

Morten Timm

På et møde den 21. november har det ny menighedsråd for Hørsholm Sogn konstitueret sig, og Verner Søgaard blev genvalgt som formand
Tina Mejlvang Schlicker er ny næstformand og tillige valgt til menighedsrådets personaleansvarlige, mens Ulla Hornstrup blev kasserer og Ulrik John blev kirkeværge.
Menighedsrådet tæller 14 valgte medlemmer, tre stedfortrædere og kirkens tre præster.

Publiceret 29 November 2012 06:30