René Leiholm vil som skoleleder på Rungsted Private Realskole fortsætte skolens linje og have fokus på trivsel og faglighed under et. Foto: Mads Sterup Frandsen

René Leiholm vil som skoleleder på Rungsted Private Realskole fortsætte skolens linje og have fokus på trivsel og faglighed under et. Foto: Mads Sterup Frandsen

Ny privatskoleleder med fokus på trivsel og åbenhed

37-årige René Leiholm bliver ny skoleleder på Rungsted Private Realskole med det mål at satse på åbenhed, trivsel og faglighed under et

Af
Steen Tue Bjerborg

Når Rungsted Private Realskoles leder igennem 15 år, Allan Henriques, går på pension den 1. februar er det et yngre, men langt fra nyt og ubeskrevet blad på skolen, der tager over.
"Jeg har været viceinspektør de sidste tre år her og har altid været på skolen, siden jeg blev udlært som lærer i 1998," fortæller den kommende skoleleder, 37-årige René Leiholm,
Som både ung og gammel mand på stedet har René Leiholm ingen umiddelbare planer om at lave de store revolutioner på skolen - i hvert fald ikke lige med det samme.
"Der er jo en grund til, at det er her, at jeg vil være skoleleder. Jeg kan godt lide linjen og skolen og ønsker at fortsætte den, og så må jeg se, hvad der sker hen ad vejen" fastslår René Leiholm, der derfor heller ikke er bleg for at indrømme, at han godt kunne finde på at ringe til sin forgænger, Allan Henriques, og spørge om gode råd.

Trivsel og faglighed

Det betyder dog ikke, at René Leiholm ikke har gjort sig sine tanker om, hvad det er for en privatskole, han ser som den rigtige. Og den skole går godt i trit med tidens generelle tendenser på skoleområdet.
"For mig at se er det vigtigt, at vi har fokus på faglighed og trivsel under et. Trivsel og faglighed hænger jo sammen og styrker hinanden," konstaterer René Leiholm, der peger på, at privatskolernes udgangspunkt i det helt taget ikke er så meget anderledes end de offentlige skolers.
"Tag nu heldagsskolen. Den bliver vi også nødt til at forholde os til som privatskole," siger han og understreger, at en stor udfordring for ham som privatskoleleder derfor bliver at følge med i de skolereformer og skole-tiltag, der kommer fra politisk side.

Rungsted Private Realskole skal være endnu mere synlig og udadvendt under René Leiholms ledelse. Foto: Mads Sterup Frandsen

Rungsted Private Realskole skal være endnu mere synlig og udadvendt under René Leiholms ledelse. Foto: Mads Sterup Frandsen

Udadvendt skoleleder

I det hele taget får Rungsted Private Realskole en ny skoleleder, der gerne vil rette blikket ud over skoleporten og agere åbent og udadvendt - både overfor de andre skoler i området, lokalsamfundet generelt og medierne.
"Her kan vi godt lære noget af de kommunale skoler i Hørsholm, der er utrolig gode til at markere sig i lokallivet og medierne," siger René Leiholm, der af samme grund satser på at fortsætte og udbygge det gode samarbejde, som Rungsted Private Realskole allerede har i dag med de kommunale skoler i Hørsholm.
"Vi skal ikke være en ø i samfundet, men en del af det," slutter René Leiholm, der officielt har første dag som skoleleder på Rungsted Private Realskole den 1. februar.

null

Publiceret 22 January 2013 15:00