Skolebestyrelsesformand på Usserød Skole, Charlotte Alexandra Pedersen, frygter, at forældrene mister reel indflydelse på skolens liv. Foto: Lars Schmidt

Skolebestyrelsesformand på Usserød Skole, Charlotte Alexandra Pedersen, frygter, at forældrene mister reel indflydelse på skolens liv. Foto: Lars Schmidt

Skolereform:

Treenighed er ved at blive brudt

Skolebestyrelsesformanden på Usserød Skole, Charlotte Alexandra Pedersen, er bekymret på grund af manglende rutine hos politikere og skolebestyrelse

Af
Lars Schmidt

Skolebestyrelsesformanden på Usserød Skole, Charlotte Alexandra Pedersen, håber på det bedste, men frygter, at der kommer nogle gevaldige bump på vejen.
For skolereformens indtog falder nogenlunde sammen med, at en ny kommunalbestyrelse og et helt nyt børne- og skoleudvalg er tiltrådt - og samtidig med, at de nye skolebestyrelser konstituerer sig.
Et negativt udfald af den manglende rutine hos forældre og politikere, kan blive, at kommunen kommer til at tage for stor styring på projektet med den nye folkeskolereform, mener Charlotte Alexandra Pedersen. Hun siger til Ugebladet:
“Treenigheden politikere-skolen/ledelsen-forældrene er ved at blive brudt. Børne- og skoleudvalget er helt nyt, bortset fra formanden, Pernille Schnoor,” siger hun og fortsætter:
“Først sent har vi forældre fået noget at vide om reformen, og jeg frygter, at det kommer til at foregå meget envejs. Det, der har været så smukt - med involvering af politikere og forældre - er der ikke mere. Så man får helt lyst til at gå på barrikaderne.”

Ikke reel indflydelse

“Jeg frygter, at forældrene ikke får reel indflydelse på skolens liv. Jeg frygter, at vi bliver styret hen imod den dagsorden, kommunen gerne vil have,” siger Charlotte Alexandra Pedersen og kommer med et forslag, som kan bringe treenigheden i spil igen:
“Man skulle lave en weekend eller en aften, hvor politikere, skoleledelser, skolebestyrelser og skoleforvaltningen kunne mødes om skolereformen og få en fælles forståelse for dens rammer. Der er virkelig så mange mellemregninger, vi gerne vil kunne forstå noget bedre.”

Skolen er i gang

Charlotte Alexandra Pedersen er glad for, at man på Usserød Skole på mange måder har taget hul på flere af de elementer, som ligger i folkeskolereformen:
“Vi har arbejdet med hold på tværs af årgangene, med samme lærere til hele årgange, med bevægelse, med øget faglighed, differentieret undervisning og læringsmål,” fortæller hun:
“De gode elementer i reformen skal implementeres, og her ligger udfordringen. Blandt andet skal skolen ifølge reformen have fordybelsesrum i udskolingen, men det er der ikke penge til.”
“Som skolebestyrelse skal vi bide os fast i politikerne, når det angår de ting, der skal bygges, når det angår inklusion og IT- og mediestrategi. Vi skal inkludere, så det ikke bare bliver en besparelsesproces. Vi skal også inkludere og motivere eliteeleverne. Og vi skal give ledelsen god sparring, for det må være en stor ændring for ledelsen pludselig at have alle sine medarbejdere i huset.
Usserød Skole har 56 lærere, 20 pædagoger og pædagogmedhjælpere og 650 elever.

null

Publiceret 10 April 2014 11:15