Der er tomt på parkeringspladsen ved Skov og Landskabs-bygningen på Hørsholm Kongevej. Foto: Pernille Kristensen

Der er tomt på parkeringspladsen ved Skov og Landskabs-bygningen på Hørsholm Kongevej. Foto: Pernille Kristensen

Der skal stadig forskes i tom bygning

Lokalplan skal puste nyt liv i bygningen, der tidligere husede Skov og Landskab

Af
Pernille Kristensen

Der skal tænkes i større baner end grøn forskning på Hørsholm Kongevej 11B.
Derfor er kommunen ved at udarbejde en ny lokalplan for ejendommen, der senest husede Center for Skov og Landskab under Københavns Universitet.
Lokalerne har imidlertid stået tomme siden 2008, og i 2011 overtog det statslige ejendomsselskab Freja ejendommen med henblik på at udvikle og sælge den.
Med den nuværende lokalplan er det dog svært at finde en ny køber, idet lokalplanen var snævert målrettet forskningen inden for skov og landskab.
Freja har derfor anmodet Hørsholm Kommune om som planmyndighed at udarbejde en ny lokalplan for området ved Hørsholm Kongevej 11B.

Stadig fokus på forskning

Oplægget til en ny lokalplan, der har fået nummer 151, bliver dog ikke radikalt anderledes end hidtil. Både Hørsholm Kommune og ejendomsselskabet
Freja er således indstillet på, at bygningen på Hørsholm Kongevej 11B fortsat skal anvendes til forskning og undervisning, men med et bredere sigte end hidtil.
Den eksisterende bygning, der blev opført i 1996 efter tegninger af Bornebusch Tegnestue, er kategoriseret som bevaringsværdig i kategori 3 og bør ifølge forslaget til en ny lokalplan ”bevares i dens nuværende udtryk”.

På dette oversigtskort ses, hvad forslaget til lokalplan 151 dækker. Kort: Hørsholm Kommune

På dette oversigtskort ses, hvad forslaget til lokalplan 151 dækker. Kort: Hørsholm Kommune

Grøn karakter

Lokalplan 151 har også som formål ”at sikre områdets grønne karakter”, idet ejendommen ligger mellem Hørsholm Kongevej og Springdammen, der er omfattet af visse fredningsbestemmelser.
Miljø- og Planlægningsudvalget har allerede behandlet forslaget til lokalplan 151 tidligere på måneden, og torsdag var det så en tur forbi Økonomiudvalget.
Dermed er lokalplan 151 klar til en egentlig offentlig høring, som finder sted fra 1. maj til 26. juni 2014.
Har man indsigelser, kan disse inden da sendes til forvaltningen i Hørsholm Kommune.

null

Publiceret 17 April 2014 10:30

SENESTE TV