Jacob Schulze, formand for Gågadeforeningen, mener, at det nye bymidteprojekt vil skabe stor mangel på parkeringspladser. Foto: Morten Timm

Jacob Schulze, formand for Gågadeforeningen, mener, at det nye bymidteprojekt vil skabe stor mangel på parkeringspladser. Foto: Morten Timm

Gågade-formand:

Vi får en bymidte med parkeringskaos

Gågadeforeningens formand kritiserer lokalplan for at forringe parkeringsforhold i Hørsholm bymidte til skade for butikkerne

Af
Morten Timm

Morten Timm

Formand for Gågadeforeningen, Jacob Schulze, skynder sig at slå fast, at de som butiksdrivende ser frem til en udbygning af bymidten, men lokalplan 154, som lige har været i høring, har skudt helt ved siden af, når det kommer til parkeringsforholdene.
Forslag til Lokalplan 154 åbner for nyt detailhandels- og boligbyggeri ved Hovedgaden 31, bag det gamle rådhus og i vestlig mod Kammerrådensvej samt med tre mindre byggefelter i nordlig retning bag Trommen.

Råber vagt i gevær

Jacob Schulze kritiserer planen for ikke at indeholde nok p-pladser, og på vegne af Gågadeforeningen forudser de et sandt kaos omkring parkering, både når byggeriet er under opførsel og efterfølgende, hvor der vil være få parkeringspladser ved spidsbelastningerne fredag eftermiddag og lørdag.
“Nu har flere rapporter har siden 2003 slået fast, at bymidten mangler 150 pladser. Derfor råber jeg vagt i gevær, når der med lokalplanen er udsigt til færre p-pladser. Det regnestykke hænger ikke sammen,” siger Gågadeforeningens formand, der ligeledes undrer sig over, at parkeringsnormen er blevet ændret i forholdt til for eksempel Masterplanen for bymidten.
“De taler om dobbeltudnyttelse af parkeringspladser, hvor dem, der bor her, jo ikke holder der i dagtimerne, fordi de er på arbejde. Jeg tror ikke på den beregning holder. Desuden bor der mange ældre her, som jo ikke går på arbejde. Desuden er det fredag eftermiddag og lørdag, at der er trængsel,” siger Jacob Schulze.
I Gågadeforeningens tre sider lange indsigelse ønsker de lokalplanforslag 154 forkastet og erstattet af et nyt, hvor de tre øvrige byggefelter (2, 3 og 4 bag Trommen ved Kammerrådensvej) droppes og der i stedet fokuseres på parkeringsforholdene i bykernen.
Efter flere år med opgravning af gågaden erkender Jacob Schulze, at man gruer for mere kaos, som vil betyde, at folk finder andre steder at handle, fordi der ikke er gode parkeringsmuligheder.
“Alene i byggefasen vil det ikke kunne undgås at skabe så store gener, at folk vil blive væk, mener gågadeformanden.

Uændret p-forhold

Centerchef for Teknik i Hørsholm Kommune, Katrine Langer, deler ikke gågade-formandens opfattelse.
“Selvfølgelig kan det ikke undgås, at forretningerne vil være generet i byggeperioden, men vi er fuldt ud opmærksomme på parkeringsforholdene i den fremtidige bymidte, og antallet af p-pladser bliver stort set uændret i forhold til i dag,” siger Katrine Langer.
Desuden bliver Kammerhuset revet ned og omlagt til parkering, ligesom hele det eksisterende p-areal laves om, så det udnyttes bedre og giver flere pladser.
“I vores beregning vil der være en dobbeltudnyttelse på omkring 30 procent af p-pladserne,” tilføjer centerchefen.
Efter endt høringsperiode behandles lokalplan 154 først i Miljø- og planlægningsudvalget, inden den kommer i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Høring om lokalplan 154

Hørsholm Kommune har i alt modtaget 21 høringssvar i forbindelse med “Forslag til Lokalplan 154”.
De kategoriseres inden for temaerne:
* Modstand mod generel fortætning af Bymidten
* Parkeringsforhold og den samlede parkeringsløsning med dobbeltudnyttelse.
* Højde på byggeri i byggefelt 1 samt forholdet til det Gamle Rådhus.
* Bekymring og modstand mod byggeri i Byggefelt 2,3 og 4 (nordligt byggefelt.)
* Bevaring af Kammerhuset, Kammerrådensvej 13.
* Gener i forbindelse med anlægsperioden for det nye byggeri i byggefelt 1.

Publiceret 24 February 2015 10:30