Sådan ser visualiseringen af den nye bygning på hjørnet af Rungstedvej og Kammerrådensvej ud. Tegning: Hørsholm Kommune

Sådan ser visualiseringen af den nye bygning på hjørnet af Rungstedvej og Kammerrådensvej ud. Tegning: Hørsholm Kommune

Bymidte:

Grønt lys til udvikling

Kommunalbestyrelsen har godkendt lokalplanforslag 154, der muliggør nyt byggeri i den sydlige ende af gågadeområdet

Af
Pernille Kristensen

Udviklingen af især den sydlige del af Hovedgaden kan nu gå mere praktisk i gang.
Det sker som konsekvens af, at kommunalbestyrelsen på sit seneste møde godkendte lokalplan 154, som muliggør et byggeprojekt med både detailhandel, boliger og fitnesscenter.
Et projekt, som et areal i den sydlige del af bymidten allerede er solgt med henblik på til en privat investor.
I januar udløb høringsfristen om projektet. De indkomne høringssvar peger især på en bekymring for, at bymidten bliver fortættet for meget; at en ny bygning ved siden af det gamle rådhus bliver for høj; og at de fremtidige parkeringsforhold vest for Hovedgaden bliver uacceptable.
Disse emner blev også berørt inden den politiske vedtagelse.

Bliver ikke gnidningsfrit

Ved den politiske godkendelse lagde formand for Miljø- og Planlægningsudvalget Peter Antonsen (BL) vægt på, at det er vigtigt, at det nye byggeri integreres med bymidten. Derfor er det i lokalplan 154 også blevet præciseret, at den nye butiksfacade skal åbne sig mod Hovedgaden, hvorfra der også skal være direkte adgang.
Omkring parkeringssituationen pointede Peter Antonsen, at projektet og lokalplanen ikke ændrer på parkeringsnormerne for området - hverken på nuværende tidspunkt eller fremover:
"Vi har fået lavet en parkeringstælling, og på det værste tidspunkt af dagen er den på 86 procent. Det anses som acceptabelt i trafikkredse," sagde Peter Antonsen, der dog godt kunne forstå frustrationen blandt de bilister, der på travle tidspunker oplever det som svært at finde en p-plads i byggerodet ved Kammerrådensvej.
Ifølge udvalgsformanden bliver det svært helt at undgå gener i byggeperioden.
"Vi vil gøre os umage alt det, vi kan, for at få byggeriet afviklet så hurtigt og gnidningsfrit som muligt, men det bliver ikke gnidningsfrit," erkendte han.
Som eneste medlem stemte Gitte Burchard (DF) imod lokalplanforslaget med henvisning til, at der ikke er behov for flere erhvervskvadratmeter i området. Thorkild Gruelund (K) har selv bolig- og erhvervsadresse i den sydlige del af Hovedgaden og var derfor inhabil.
De øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen stemte for lokalplanforslag 154, der dermed blev vedtaget.

Publiceret 30 March 2015 08:00