I grundejerforeningen Slotsdalen har man klaget over golfbanens manglende vedligeholdelse af driftsplanen. Her dokumenteret ved to fotos, der viser forandringen af træbevoksningen. Udsigten fra Slotsdalen fotograferet i 2003 og 2013 (nederst). Foto: Bernd Damann

I grundejerforeningen Slotsdalen har man klaget over golfbanens manglende vedligeholdelse af driftsplanen. Her dokumenteret ved to fotos, der viser forandringen af træbevoksningen. Udsigten fra Slotsdalen fotograferet i 2003 og 2013 (nederst). Foto: Bernd Damann

DN-formand:

Golfklub har ikke overholdt plejeplan

Sagen kommer ikke bag på formanden for Danmarks Naturfredningsforening, der også ser et problem i Hørsholm Kommunes dobbeltrolle

Af
Morten Timm

Morten Timm

Der er ingen tvivl om, at plejeplanen (også kaldet driftsplan - red.) for golfbanen ikke er overholdt. Og der heller ingen tvivl om, at der i årenes løb er blevet plantet træer på området, og det strider mod fredningen.
Sådan lyder den klare udmelding fra Peter Skat Nielsen, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Hørsholm, i den tilspidsede sag om træbevoksningen på Kokkedal Golfbane.
En sag som Danmarks Naturfredningsforening allerede for over et år siden forudså, Hørsholm Kommune og Kokkedal Golfklub ville stå i.
"Her gjorde vi også opmærksom på, at kontrakten for det fredede areal var misligeholdt. Der er vokset alt for meget op - og for mange steder. Kokkedal Golf har ikke respekteret fredningen, men Hørsholm Kommune har, som ejer af arealet, samtidig pligt til, at plejeplanen og fredningen bliver overholdt," siger Peter Skat Nielsen.
Kommunen står desuden i en uheldig dobbeltrolle, da de på den ene side er ejer og forpagtningsgiver og på den anden side er tilsynsmyndighed - og altså skal føre tilsyn med sig selv. En funktion der tidligere lå i amtet.
 

Den rene idyl

Af fredningsbestemmelserne fra 1977 fremgår det, at der stort set ikke må være nogen træer på golfbanens område, som skal fremstå som et mere eller mindre åbent landskab.
Det er ikke længere tilfældet, mener DN-formanden, der har noteret sig, at meget af golfbanen er blevet omkranset af træer.
"Tidligere var det åbne marker med heste og udsigt til Øresund. Ren idyl. Sådan er det ikke mere. Desuden er der kommet huse til. Og når man tillader en golfbane, ville det måske være hensigtsmæssigt med adskillelse i naturen af hensyn til vildfarne bolde," vurderer Peter Skat Nielsen, der ikke er ukritisk overfor den nuværende plejeplan.
"I Danmarks Naturfredningsforening har vi i mange år ikke ment, at plejeplanen for hele det fredede område (Kokkedal- og Sophienbergjordene - red.) var god, fordi den ikke er operationel og præcis nok, men en blanding af ønsker og bestemmelser. Derfor har vi i mange år ønsket en revidering af plejeplanen - og har uafhængigt af denne sag også sendt vores forslag til Hørsholm Kommune," oplyser DN-formanden.
Han understreger, at DNs forslag går på hele det fredede areal - ikke kun golfbanen, som er en kontraktforhandling mellem kommunen og golfklubben.

Går gerne i dialog

Peter Skat Nielsen vil derfor ikke forplumre debatten forud for informationsmødet onsdag kl. 19.30 i Hørsholm Sognegård med at gå i detaljer.
"Men vi indgår meget gerne i en dialog om at få ændret den nuværende plejeplan. Vores principielle holdning er, at vi skal overholde gældende regler. Fredningsformålet er altid centralt. Det tager vi udgangspunkt i, og som organisation kan vi ikke holde til at køre slalom mellem bestemmelserne," fastslår Peter Skat Nielsen.
Han forestiller sig, at vedligeholdelsen af plejeplanen nok skal gøres i etaper.
"Hvis man bare sætter en maskine på til at rydde det, så vil det ligne en massakre og være en voldsom forandring af området," slutter Peter Skat.

Publiceret 04 May 2015 12:30

SENESTE TV