Der skal være flere pædagogiske medarbejdere i Hørsholms daginstitutioner i år og næste år. Foto: Mostphotos

Der skal være flere pædagogiske medarbejdere i Hørsholms daginstitutioner i år og næste år. Foto: Mostphotos

To millioner ekstra til Hørsholms mindste

Pengene gives til at øge pædagogisk personale på 0-2 års daginstitutions-området

Af
Morten Timm

Morten Timm

En million kroner er på vej til Hørsholms daginstitutionerne, både i 2015 og 2016.
De i alt to millioner kroner, skal bruges til flere pædagogisk uddannede medarbejdere i daginstitutionerne. Og pengene rækker til cirka 2,18 fuldtids pædagogstilling, oplyser Henrik Duus Rosengren, centerchef for dagtilbud og skole i Hørsholm.
Det økonomiske tilskud kommer fra en pulje under Finansloven for 2015 mellem regeringen, SF og Enhedslisten,

Tidlig indsats

Politisk er det i Hørsholm besluttet, at den øgede medarbejderstab skal sætte ind til at understøtte børns trivsel, udvikling og læring på 0-2 års området, og det glæder formand for Børne- og skoleudvalget, Pernille Schnoor (S):
"Det er glædeligt, at Hørsholm Kommune får mulighed for at øge kvaliteten i vores børns hverdag. Forskning viser, at uddannede medarbejdere og fokus på en tidlig indsats, kan gøre en stor forskel i børns liv. Det er derfor et stort skridt på vejen, at vi nu kan give vores børn en endnu bedre start og gode vilkår for deres videre udvikling."
I Finanslovs-aftalen er der på landsplan afsat 250 millioner kroner årligt, svarende til 1 milliard i perioden 2015-2018, til daginstitutionspuljen.
Pengene er forhåndsreserverede mellem landets kommuner på baggrund af det skønnede antal 0-5 årige børn i 2015.

Publiceret 09 June 2015 12:00