Ægteparret Anne og Thorkild Gruelund føler, at deres private ejendomsret er blevet krænket, når deres tinglyste færdselsret til deres værtshus og erhvervslejemål uden kompensation bliver forringet.

Ægteparret Anne og Thorkild Gruelund føler, at deres private ejendomsret er blevet krænket, når deres tinglyste færdselsret til deres værtshus og erhvervslejemål uden kompensation bliver forringet.

“Håber ikke kommunen behandler andre borgere på samme måde”

Anne og Thorkild Gruelund føler sig uanstændigt behandlet af kommunen

Af
Fred Jacobsen

“Jeg er politiker, men også borger. Jeg håber ikke, at kommunen behandler andre borgere på samme måde.”
Det er en vred Thorkild Gruelund (K), erhvervsdrivende og en af kommunens mest fremtrædende politikere med blandt andet formandsposten for Social- og Seniorudvalget, der de seneste dage har gået og skumlet over en e-mail, som han og de øvrige medlemmer af Hørsholm Kommunalbestyrelse har modtaget. Med Mette Herbert, direktør i Hørsholm Kommune for Teknik, Kultur og Arbejdsmarked, som afsender.
I mailen er der vedhæftet et udkast til en afgørelse fra Vejdirektoratet i en sag mellem Anne og Thorkild Gruelund og Hørsholm Kommune, som handler om færdselsretten til tung trafik på en vej ind i gården bag Gruelund-ejdendommen, Hovedgaden 29 i Hørsholm.
I forbindelse med ombygning af bymidten er Gruelunds færdselsret blevet ændret, og en port, der fører ind til de tre erhvervslejemål i Gruelund-ejendommen, er for lav til at eksempelvis ølbiler fra Carlsberg, der skal levere varer til Gruelunds værtshus, Hubertus, kan passere som det sker nu.
Han mener, at beslutningen er forkert, og at kommunen er inhabil og magtfordrejer, fordi kommunen selv er part i sagen.
For vejen, som Gruelund har tinglyst ret til at færdes på, går hen over kommunens ejendom.
Anne og Thorkild Gruelund har klaget til Vejdirektoratet, men har ifølge det rundsendte udkast til afgørelse ikke fået medhold: Vejdirektoratet vurderer, at Hørsholm Kommune har handlet lovligt.

Tager en tur mere

Det stiller Thorkild Gruelund fortsat spørgsmålstegn ved og har bedt sin advokat om at forfølge den del af sagen videre.
“Direktoratet henviser til en ombudsmandsafgørelse fra 1990. Jeg er ikke sikker på, at en afgørelse fra 1990 nødvendigvis fortsat er gældende. Derfor tager min advokat en tur mere,” oplyser han til Ugebladet.

Spørgsmål om erstatning

Politikeren og borgeren Gruelund er mindst lige så vred.
“Umodenheden strækker sig åbenbart helt ind i direktionen,” lyder hans harske kritik af, at direktør Mette Herbert har rundsendt en afgørelse til kommunalbestyrelsen, selv om der tydeligvis står 'udkast' hen over de seks sider.
Ifølge ham kan direktoratets vurdering være udslagsgivende for, hvem der skal betale den erstatning, som Gruelund-parret givetvis vil kræve af Hørsholm Kommune.
“Hvis kommunen har handlet lovligt, men taget en forkert beslutning, er det entreprenøren (af bymidtens ombygning, red.), der skal betale. Hvis kommunen har handlet ulovligt, er det kommunen,” fortæller Thorkild Gruelund.

Forringer forretningen

Mette Herbert vil ikke over for Ugebladet forholde sig til det spørgsmål.
“Jeg tager Vejdirektoratets udkast til afgørelse til efterretning. Den er jo ikke endelig, men ud fra det foreliggende kommer der ikke yderligere indsigelser fra kommunens side,” fastslår direktøren.
Anne og Thorkild Gruelund føler ikke, at de er blevet behandlet anstændigt i denne sag og peger selv på, hvordan det kunne have været håndteret.
De mener, at kommunen for år tilbage kunne have bedt om at frafalde færdselsretten for et eller andet beløb, “tone rent flag” og ekspropriere eller bede ægteparret selv lave en aftale med den ny ejer.
“Kommunen vælger i stedet en fjerde vej, nemlig at lade vore rettigheder høre op, så det forringer vores muligheder for at drive forretning,” lyder kritikken fra Anne og Thorkild Gruelund, som opfatter sig berettigede til en erstatning og beklager, at sagen nu risikerer at skulle afgøres ved domstolene.

null

Publiceret 21 July 2015 08:00