Sådan bakker Carlsbergs biler ind i gården til Gruelunds ejendom Hovedgaden 29. Det kan de ikke efter den igangværende ombygning i bymidten.

Sådan bakker Carlsbergs biler ind i gården til Gruelunds ejendom Hovedgaden 29. Det kan de ikke efter den igangværende ombygning i bymidten.

Politiker:

Min kommune fordrejer magten

Hørsholm Kommune undersøger sig selv efter anklager om magtmisbrug

Af
Fred Jacobsen

Hørsholm Kommune har bedt jurister fra Kommunernes Landsforening om at undersøge en anklage om magtmisbrug.
Det skriver Mette Herbert, direktør for Teknik, Kultur og Arbejdsmarkeds i Hørsholm Kommune, i en e-mail til kommunalbestyrelsesmedlemmerne.
Her orienterer hun politikerne om et udkast til en afgørelse fra Vejdirektoratet, som omhandler en sag om færdselsretten for tung trafik på en vej i Hørsholm.
Anklagen kommer fra en af Hørsholm Kommunes fremtrædende politikere, Thorkild Gruelund (K), og hans hustru, Anne, i en sag om færdselsretten ind til Gruelund-parrets ejendom midt i Hørsholm.

Alvorlig anklage

Ordet magtmisbrug eller magtfordrejning er ifølge Mette Herbert blevet brugt i en e-mail-korrespondance mellem ægteparret Gruelund og Hørsholm Kommune i en strid om ændret brug af en vej, der fører til Gruelunds ejendom midt i Hørsholm.
Der er tre forretninger i ejendommen Hovedgaden 29 - blandt andet Gruelunds eget værtshus, Hubertus - som skal have leveret varer fra Kammerrådensvej.
I forbindelse med den igangværende ombygning af bymidten bliver der lavet en port ind til gården bag ejendommen. Den er for lav til, at Carlsberg kan komme igennem med deres ølbiler.
Det har ægteparret Gruelund klaget over. Og mener, at Hørsholm Kommune er inhabil, fordi kommunen selv ejer det areal, som Gruelund har færdselsret til. Derfor er kommunen ifølge Gruelund part i sagen og ikke uvildig.
“Det er en alvorlig anklage. Så den går vi efter i sømmene,” oplyser Mette Herbert til Ugebladet.
“Det er ikke mig, der har bedt om en undersøgelse. Men jeg finder det da problematisk, at direktøren finder det nødvendigt,” lyder det fra Thorkild Gruelund.
Han bekræfter over for Ugebladet, at han har været stærkt kritisk over for kommunens forvaltning.
“Jeg har brugt ordet magtfordrejning. For det synes jeg, der er tale om i denne sag,” præciserer han.
Undersøgelsen om magtmisbrug fremgår af en e-mail til kommunalbestyrelsens medlemmer, hvor Mette Herbert orienterer om Vejdirektoratets foreløbig afgørelse i sagen om både vejretten og kommunens manglende habilitet. I denne foreløbig afgørelse får ægteparret Gruelund ikke medhold.
“Vi tager en runde mere,” bebuder en utilfreds Thorkild Gruelund over for Ugebladet.

Publiceret 21 July 2015 07:00