Det store Hørsholm Savværk på Selmersvej, der her er fotograferet i 1937 af firmaet Sylvest Jensen.

Det store Hørsholm Savværk på Selmersvej, der her er fotograferet i 1937 af firmaet Sylvest Jensen.

Historisk:

Hørsholm Savværk set fra luften i 1937

- og historien om en af Hørsholms betydende mænd og oprettelsen af et asyl

Af
Af fhv. museumsinspektør Lisbet Hein

Museum Nordsjælland i Hørsholm

Tidligere var der mange små og store produktionsvirksomheder og værksteder i det centrale Hørsholm, dør om dør med boliger, forretninger og institutioner.
Et eksempel er det store Hørsholm Savværk på Selmersvej, der her er fotograferet i 1937 af firmaet Sylvest Jensen.
På området ligger nu blandt andet den lille rækkehusbebyggelse Selmersvænge. Nederst i billedet er det Hørsholm Skole og skolens boldbaner.
Den høje ejendom øverst til højre findes stadig, men den tomme grund ved siden af (og nogle af villagrundene) er i dag bebygget med aktivitetscentret Selmersbo og de tilhørende boliger.

Justitsråd Selmer

Selmersvej har sit navn efter Justitsråd Frederik Christian Selmer, der blev født den 15. februar 1762 og døde den 1. december 1843.
Kaptajn Frederik Christian Selmer blev i juni 1805 amtsforvalter for Hørsholm amt, og juni 1808 udnævnes han til justitsråd.
Han var en betydende mand i Hørsholm og en af byens mest velhavende borgere. Jusitsråd Selmer efterlod sig to døtre Eline Jacobine Selmer og Pouline Selmer. Disse to søstre bestemte i deres testamente af 25. november 1872, at der "til sin tid" skulle oprettes et Asyl, der skulle bære deres fars navn. Det er det nuværende Selmers børnehus.

Publiceret 10 September 2015 06:45