Jernstøberiet og dets omgivelser i 1937. (Original: Kgl. Bibliotek

Jernstøberiet og dets omgivelser i 1937. (Original: Kgl. Bibliotek

Set fra Luften:

Hørsholm Jernstøberi

Lokalhistoriker Lisbet Hein kigger på Hørsholm i fugleperspektiv

Af
Af fhv. museumsinspektør Lisbet Hein

Museum Nordsjælland i Hørsholm

Hørsholm blev tilbage i 1937 fotograferet fra luften. Billedet er fra dengang, hvor der lå et helt lille industriområde ved Hørsholm Mølle.
Ud over møllen lå der et mejeri og et jernstøberi, og senere - under besættelsen - kom et tobakspakkeri til.

Meget forandret

Møllen (øverst til højre) er let at genkende, men ellers er området meget anderledes end i dag. Trafikken til og fra Hillerød fulgte Frederiksborgvej, der løb forbi møllen og mødte Hovedgaden i svinget ved Postholdergården.
Øverst til venstre ses Hørsholm Mejeri og midt i billedet (de lange lyse bygninger) er det Hørsholm Jernstøberi.
Til højre for jernstøberiet er det ejendommen "Møllergården", hvor flere af områdets arbejderfamilier boede.
Jernstøberiet blev anlagt omkring år 1900 og var en fabrik, der både kunne høres og lugtes på lang afstand.
Jernstøberiet lukkede i 1965 og kort efter blev både fabrikken og Møllergården revet ned. Ejendommen Rådhusparken blev opført på arealet i 1976.

Fra produktionen på Jernstøberiet omkring 1960.

Fra produktionen på Jernstøberiet omkring 1960.

Publiceret 04 October 2015 09:00