Boligkvarter med en fælles historie

I den aktuelle sag om byggesagsbehandling af et hus på Kløvervang har lokalhistoriker Hans Jørgen Winther Jensen gravet ned i historien om kvarterets tilblivelse

Af
Af Hans Jørgen Winther Jensen

museumsinspektør

Museum Nordsjælland (Hørsholm Egns Museum)

Ugebladet har den 22. september et forsidebillede af mand foran et stort hvidt hus. Teksten forneden på fotografiet lyder ”Da naboens hus fik vokseværk”.
På side 4 og 5 bringes historien bag forsiden. Den handler om manden på forsiden, Jens Jørgen Nielsen. Han bor på Kløvervang 7 i det såkaldte ‘Gøgevang Kvarter'. I det sidste års tid har han fået et problem. Det består i, at naboen har bygget et meget højt hus, om hvilket Jens Jørgen Nielsen siger: ”Det er meget intimiderende. De kan jo kigge ind til os alle vegne fra”.
Desuden siger han: ”Jeg har ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at de kunne få lov til det.”
Jens Jørgen Nielsen er ikke alene med sin utilfredshed. 19 andre beboere har sammen med ham skrevet et brev til borgmester Morten Slotved, hvor de kræver en lokalplan for området. En plan, der opstiller regler for byggeriet.
Men hvad er det for et kvarter? Er der noget specielt ved det?

Købte af Karen Blixens mor

Allerede i 1920 købte Hørsholm Kommune et stort areal af Folehavegårds ejer, Karen Blixens mor, fru Dinesen, som hun blev kaldt. Det var området mellem Sdr. jagtvej og Kohave Allé, som i dag hedder Rungstedvej. Det blev senere udstykket og bebygget.
I 1944 købte kommunen endnu et stykke jord af Folehavegård. Det var på 38 tønder land. Det blev hurtigt byggemodnet.
I 1946 var arbejdet med anlæg af kloakker og veje i licitation, og i november 1947 var arbejdet i gang. Udstykningen startede i 1948, men var først tilendebragt i slutningen af 50'erne. Det blev til det såkaldte Gøgevangskvarter, der blandt andet omfatter vejene Gøgevang, Kløvervang og Grønnevang.

Foto af Kløvervang 27 i foråret 1954. Huset er et af kvarterets mange statslånshuse.

Foto af Kløvervang 27 i foråret 1954. Huset er et af kvarterets mange statslånshuse.

Boligmangel efter krigen

Oven på Anden Verdenskrig 1939-45 var der boligmangel i hele Europa – også i Danmark. Derfor fik Venstreregeringen gennemført en ”Lov om byggeri med offentlig støtte”.
Denne lov åbnede op for offentlig støtte til boligbyggeri. Herunder støtte til byggeri af parcel- og rækkehuse til brug for ejeren og lån til forretningsmæssigt boligbyggeri. Ansøgningerne om at få del i støtten (lån) skulle behandles af kommunerne, ligesom kommunerne skulle yde lånegaranti.
Mange af husene i Gøgevangskvarteret er opført i henhold til denne lovgivning - de såkaldte statslånshuse. Meningen med loven var at give forskellige former for støtte, herunder støtte til lån, til opførelse af boliger til almindelige mennesker; men der blev kun givet støtte til opførelse af mindre huse.
Der var blevet lagt loft over håndværkerudgifterne til de huse, der kunne få støtte. Og selv om mange af husene i Gøgevangskvarteret har haft vokseværk, kan man se på dem, at den oprindelige kerne i huset har været af beskedent omfang.

Interieur fra Kløvervang 27 mellem 1953 og 1960.

Interieur fra Kløvervang 27 mellem 1953 og 1960.

Speciel historie

Gøgevangskvarteret har altså den specielle historie, at det opstået i kraft af kommunens politik med opkøb af jord, og senere udstykning og salg. Hertil kommer så, at mange af husene er opført som statslånshuse. Alt sammen i løbet af 1950'erne.
På trods af senere ud- og tilbygninger giver denne fælles historie husene et vist fælles præg.
Hørsholm Lokalarkiv, Museum Nordsjælland, har en del materiale, især fotos, som dokumenterer kvarteret, og det er tilgængeligt for alle på arkivet i vores åbningstid, som er tirsdag kl. 10-12 og onsdag kl. 13-17, Sdr. Jagtvej 2-4. Bemærk dog, at vi har lukket i efterårsferien (uge 42).
Omvendt er vi stadig interesseret i materiale om og fra kvarteret, så hvis du ligger inde med noget, så overlad det til os, eller lad os scanne eller kopiere det.
Kommunens politik med jordkøb, udstykninger og støtte til opførelsen af statslånshuse blandt andet i Gøgevangskvarteret er behandlet i artiklen ”En konservativ succes?” i Hørsholm Egns Museums årbog for 2012.

Publiceret 09 October 2015 16:00

Ugebladet Hørsholm nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugebladet Hørsholm
SENESTE TV