Udvalgsformand bakker op om et byggeforbud

Peter Antonsen (BL) vil tage sagen om et såkaldt § 14-forbud mod nyt hus på Kløvervang op i Miljø- og Planlægningsudvalg

Af
Fred Jacobsen

De utilfredse beboere i boligkvarteret omkring Kløvervang i Hørsholm finder lydhørhed hos den polisk ansvarlige for området, formand for Miljø- og Planlægningsudvalget, Peter Antonsen (BL).
Antonsen siger til Ugebladet, at han nu vil tage initiativ til, at der bliver nedlagt et såkaldt § 14-forbud mod at bygge for høje huse i kvarteret.
En kommune kan ifølge planlovens § 14 stoppe et byggeri eller lignende, hvis det vurderes, at det strider mod en lokalplan. Med et forbud forpligter kommunen sig dog så også til efterfølgende at udarbejde en lokalplan.

Byggeriet overholder loven

Det er en udmelding, der helt er i tråd med det, som Jens Saxtorph Kofod, talsmand for en række beboere i kvarteret, ønsker på baggrund af en ny byggesag, hvor der er en to-families ejendom på to etager på vej.
Byggeriet har været i partshøring hos de nærmeste naboer. De har af kommunens forvaltning fået at vide, at det ny byggeri kan tillades, fordi det overholder reglerne i Bygningsreglementet. Det er naboerne dybt utilfredse med.
“Jeg vil tage et forbud op i Miljø- og Planlægningsudvalget,” siger Peter Antonsen, der i denne og en tidligere sag, Ugebladet har skrevet om, giver udtryk for forståelse for naboernes frustration over, at det er uigennemskueligt, hvilke regler, der gælder, når der ikke foreligger en lokalplan.
“Der skal være et mere entydigt lovgrundlag,” mener Peter Antonsen, der generelt mener, at der i Hørsholm Kommune er behov for at se efter, hvor der er uigennemskuelige regler i byggesager.

Ingen garanti

Han understreger i samme åndredrag, at hans velvillige indstilling ikke er nogen garanti for, at Hørsholm Kommune så også straks begynder at udarbejde en lokalplan, der fastlægger klarere og meget mere detaljerede regler for, hvor høje husene i kvarteret må være.
“Den beslutning er jeg ikke ene om. Men jeg vil forelægge det for udvalget og se, om der er et flertal for en lokalplan,” siger Peter Antonsen, der betegner et § 14-forbud som “et voldsomt indgreb”.
Han vil derfor heller ikke over for Ugebladet forholde sig til, om et forbud er en realistisk mulighed.
Byggesagerne fra Kløvervang

Planlovens § 14

” § 14.
Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod, at der retsligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for ét år. Kommunalbestyrelsen tinglyser forbuddet på den pågældende ejendom. Tinglysningen er uden betydning for forbuddets gyldighed”.

Sagen kort
19 beboere i kvarteret omkring Kløvervang og Grønnevang skrev i sidste måned et brev til borgmester Morten Slotved (K) for at protestere mod, at Hørsholm Kommune giver byggetilladelser, der strider mod kommuneplanen.
Konkret var de utilfreds med, at der var givet tilladelse til et hus på 7,5 meter højde og et naboernes indsigelser blev afvist.
Hørsholm Kommune henviser i sine byggetilladelser til Byggereglementet, der gælder, når der ikke foreligger en lokalplan.
Beboerne er frustrerede over, at to regelsæt beskriver, hvor højt der må bygges: En tinglyst servitut fra 1952, der siger to etager, og en kommuneplan, der er kommet senere, der siger halvanden etage.
Beboerne kritiserer forvaltningen for at handle strikte efter - set fra deres synsvinkel - uigennemskuelige regler og kræver derfor, at der udarbejdes en lokalplan for området.

Publiceret 13 October 2015 08:00

Ugebladet Hørsholm nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugebladet Hørsholm
SENESTE TV