Nu skal Hørsholms politikere se på byggeforbud

Hørsholm Kommune forbereder sag efter møde med utilfredse borgere

Af
Fred Jacobsen

Spørgsmålet om et såkaldt § 14-forbud mod et konkret husbyggeri i parcelhuskvarteret omkring Kløvervang, Grønnevang og Vibevang i Hørsholm kommer nu til politisk behandling i Hørsholm Kommunes Miljø- og Planlægningsudvalg.
Det står klart efter et møde, som en række utilfreds beboere fra kvarteret forleden holdt med Team Plan og Team Byg i Hørsholm Kommune, som tager sig af henholdsvis kommune- og lokalplanlægning og byggesager.
"Forvaltningen vil forberede en sag til udvalget," oplyser Jens Saxtorph Kofod til Ugebladet.
Han er talsmand for beboerne i kvarteret, som i rum tid har været utilfredse med den måde, Hørsholm Kommune håndterer byggesager på. Han er tilfreds med udgangen på mødet og understreger, at ønsket om et § 14-forbud mod et planlagt husbyggeri på Vibevang - og generelt for en lokalplan for området - kun virker fremadrettet.

Gælder fremadrettet

"Eksisterende bygninger kan der ikke med tilbagevirkende kraft gøres noget ved," siger Jens Kofod.
Leder af planafdelingen i Hørsholm Kommune Anna Thun bekræfter, at forvaltningen på baggrund af en konkret ansøgning fra beboergruppen i området vil udarbejde et oplæg til Miljø- og Planlægningsudvalget med henblik på beslutning om, hvorvidt man politisk ønsker at udarbejde en lokalplan for området.
"Vi vil nu gennemgå svarene i partshøringen i forbindelse med byggeriet på Vibevang for at se, om der er grundlag for et §14-forbud," oplyser Anna Thun.
Også det skal behandles politisk i Miljø- og Planlægningsudvalget.
Sagen begyndte med, at 19 beboere skrev under på et brev til Hørsholms borgmester Morten Slotved (K) for at protestere mod det, de mener er vilkårlighed i kommunens byggesagsbehandling.
De er utilfredse med, at kommunen giver tilladelse til at bygge op til otte meter høje huse i to etager i et område, der ifølge kommuneplanen er beregnet til bygninger i maksimalt halvandet plan med en bygningshøjde på 8,5 meter.

Formand er positiv

Og da de nærmeste naboers indsigelser mod en otte meter høj to families-ejendom på to etager blev afvist med henvisning til, at byggeriet overholder Bygningsreglementet, ønskede beboerne et møde med forvaltningen og krav om et forbud indtil det er afklaret, om der er politisk vilje til at lave en lokalplan for området.
Peter Antonsen (BL), formand for Miljø- og Planlægningsudvalget, har tidligere her i Ugebladet sagt, at han forstår beboerne, og at han selv vil tage sagen om et § 14-forbud op i det udvalg, han er formand for.
Planlovens § 14

"Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod, at der retsligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for ét år. Kommunalbestyrelsen tinglyser forbuddet på den pågældende ejendom. Tinglysningen er uden betydning for forbuddets gyldighed”.

Publiceret 27 October 2015 07:00

Ugebladet Hørsholm nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugebladet Hørsholm
SENESTE TV