Thorkild og Anne Gruelund føler sig hørt, selv om Hørsholm Kommune bliver frikendt i sag om magtfordrejning.

Thorkild og Anne Gruelund føler sig hørt, selv om Hørsholm Kommune bliver frikendt i sag om magtfordrejning.

Hørsholm Kommune frikendt i sag om magtfordrejning

"Forvaltningen er udygtig," siger klager, som er glad for afgørelsen

Af
Fred Jacobsen

Hørsholm Kommune har ikke fordrejet magten i sagen om ændret vejadgang til ægteparret Anne og Thorkild Gruelund, som blandt andet driver værtshuset Hubertus i den sydlige del af Hørsholms gågade.
Ifølge en pressemeddelelse, der er udsendt fra Hørsholm Kommune, frikender Kommunernes Landsforening (KL) i en rapport kommunen for, at der er tale om magtfordrejning.
Til gengæld retter KL en så skarp kritik mod kommunens forvaltning, at kommunaldirektør Hugo Pedersen i samme pressemeddelelse meddeleler, at der nu er procedurer, der skal laves om.
Og det er Thorkild Gruelund, der blandt andet i Ugebladet har anklaget Hørsholm Kommune for magtfordrejning, godt tilfreds med.

Udygtig forvaltning

"Det er jo præcis det, vi klagede over. Så vi er meget tilfredse med afgørelsen," siger Thorkild Gruelund i en kommentar og tilføjer:
"Når rapporten nu slår fast, at der ikke er tale om magtfordrejning, så må der være tale om udygtige medarbejdere i kommunen, som har lavet slet sagsbehandling. Som borger kan jeg kun være tilfreds med, at der ikke er tale om korruption," lyder det fra Thorkild Gruelund, der ud over at være erhvervsdrivende også er medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse.

KL: Forløb uden styring

I rapporten slår KL fast, at sagens forløb "i nogen sammenhænge" fremstår "uden styring fra kommunens side af rollerne som henholdsvis sælger og myndighed i forbindelse med afgørelsen om omlægning af den private fællesvej". KL konkluderer samtidig, at der ikke er dokumenteret forhold, der gør, at "der i forbindelse med myndighedsinddragelse er inddraget usaglige hensyn."

Forventer undskyldning

"Kommunen har blandet rollen som sælger og myndighed sammen. Det har vi sagt hele tiden. Det har vi fået medhold i," siger Thorkild Gruelund. Hans hustru Anne supplerer:
"Der påpeges, at der er noget galt. Det forventer jeg en undskyldning fra kommunen for. Vejretten kan vi jo ikke bruge til noget mere," lyder det fra Anne Gruelund.
Kommunaldirektør Hugo Pedersen siger i kommunens pressemeddelelse, at KL's kritik af kommunens håndtering af sagsforløbet vil resultere i ændrede og mere præcise procedurer i sager, hvor kommunen både er sælger og myndighed.

Kom for sent i gang

"Som myndighed har kommunen i sådanne sager en rolle som byggemyndighed, skal tilse miljøforhold og i forhold til andre deklarationer, for eksempel en vejret. KL påpeger, at alle tre områder skal behandles synkront. Det er ikke sket her. Processen omkring vejretten er kommet for sent i gang," forklarer Hugo Pedersen og understreger, at det set fra kommunens side ikke har medført forsinkelser i sagen eller andre gener.

Porten er for lav

Sagen handler om, ændret brug af en vej, der fører til Gruelunds ejendom midt i Hørsholm. Der er tre forretninger i ejendommen Hovedgaden 29 - blandt andet Gruelunds eget værtshus, Hubertus - som skal have leveret varer fra Kammerrådensvej.
I forbindelse med den igangværende ombygning af bymidten bliver der lavet en port ind til gården bag ejendommen. Den er for lav til, at Carlsberg kan komme igennem med deres ølbiler.
Det har ægteparret Gruelund klaget over. Og mener, at Hørsholm Kommune er inhabil, fordi kommunen selv ejer det areal, som Gruelund har færdselsret til. Derfor er kommunen ifølge Gruelund part i sagen og ikke uvildig - og har ifølge ægteparret Gruelund også blandt rollerne som sælger og myndighed sammen.
Anne og Thorkild Gruelund siger til Ugebladet, at de vil føre sagen for en domstol for at få erstatning for den mistede vejret og de konsekvenser, det har for deres forretning.

Publiceret 04 November 2015 17:30