Hørsholm Rådhus - hvor der for øvrigt også skal spares. Arkivfoto

Hørsholm Rådhus - hvor der for øvrigt også skal spares. Arkivfoto

30 mio. er fundet:

Mindre rengøring og flere lukkeuger

Alle områder må stå for i Hørsholm Kommunes kommende sparebudget

Af
Pernille Kristensen

Planen for, hvordan Hørsholm Kommune skal spare 30 mio. kroner om året i kommende budgetperiode, ligger nu klar.
Og det bliver over en bred kam, at pengene skal findes med besparelser på 2,7 procent på de forskellige fagområdet. Det fremgår af en pressemeddelelse, som kommunen mandag middag sendte ud med forligspartierne Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Borgerlisten som afsendere.

Øget forældrebetaling

I det udsendte materiale fremgår det, at besparelserne i kroner og øre især kommer til at berøre børne- og skoleområdet samt social- og seniorudvalget.
Læs også: Fakta: Her skal der spares
Således skal der på børne- og skoleområdet spares knap 10,5 mio. kroner pr. år. De penge findes blandt andet ved at sætte forældrebetalingen til vuggestuer på fra 3.100 til 3.170 kroner og dagpleje fra 2.910 til 3.065 kroner. Dette vil bidrage med 500.000 mere til kommunens økonomi. Desuden sættes forældrebetalingen til både SFO1 og SFO2 op med 100 kroner, hvilket vil spare 1.773.100 kroner.
En nedjustering af antallet af voksne pr. barn i daginstitutionerne giver knap 1,1 mio. kroner.
Og så sættes antallet af lukkeuger i daginstitutioner op fra to til tre uger om året, hvilket sparer kommunen for 763.700 kroner.

Skærer i rengøring

På social- og seniorudvalgets område har opgaven været at finde knap 9,3 mio. kroner om året i besparelser.
Her er pengene bl.a. fundet ved at nedsætte serviceniveauet på rengøring til hver tredje uge, hvilket giver en besparelser årligt på 1.169.000 kroner.
Andre større besparelser er fundet ved at nedjustere det tværfaglige persone på plejecentrene, tilpasse ledelsesniveauet og skære i personalet tilknyttet midlertidige pladser - disse tre poster alene udgør samlet mere end 4,7 mio. kroner om året.

Kan være det bekendt

Besparelserne er fundet i samarbejde med administrationen, der har peget på konkrete forslag til besparelser.
Og selv om grønthøsteren således har kørt en grundig tur i alle ender af fagudvalgene, mener borgmester Morten Slotved (K) ifølge pressemeddelelsen, at besparelserne er forsvarlige.
”Servicereduktioner i den størrelsesorden kan ikke gennemføres, uden at borgere og brugere kommer til at mærke det. Jeg mener dog, at vi har et serviceniveau, vi fortsat kan være bekendt,” udtaler han.
De foreslåede besparelser bliver nu lagt ud i de politiske fagudvalg, inden de skal behandles i kommunalbestyrelsen 15. december.
Se hele sparekataloget i linket her.

Publiceret 16 November 2015 14:47