De høje huse på politikernes bord

Naboer i Gøgevangskvarteret i Hørsholm kræver byggestop og lokalplan for området

Af
Fred Jacobsen

En konkret byggesag i Gøgevangskvarteret og en stillingtagen til, om der skal laves en lokalplan for hele parcelhusområdet, er nu landet på politikernes bord. Nærmere betegnet til Hørsholm Kommunes miljø- og planlægningsudvalgs møde torsdag den 26. november.
“Det er en vanskelig sag,” medgiver Peter Antonsen (BL), der er formand for udvalget. Han vil derfor ikke over for Ugebladet afsløre med hvilken holdning, han går til mødet.
Det vil to andre medlemmer, de konservative Thorkild Gruelund og Kristin Arndt, heller ikke. Og det er ikke lykkes for Ugebladet at få kontakt til Ove Petersen (V) og Troels Moe (LA).
Sagerne er en politisk opfølgning på historier her i Ugebladet om, at naboer i området Kløvervang og Gøgevang er særdeles utilfredse med kommunens måde at behandle byggesager på. De er sure over, at der bliver givet tilladelser til at bygge huse, der er højere end det, der er beskrevet i kommuneplanen for området.

Naboer: Stop byggeriet

Naboerne kræver derfor, at kommunen stopper et planlagt byggeri af en 8,3 meter høj to-familie-ejendom på Vibevang via et såkaldt § 14-forbud. De kræver også, at der skal laves en lokalplan for området, som præcist beskriver, hvordan der må bygges. Det er udvalgsformand Peter Antonsen principielt enig i.
“Jeg synes generelt, at vi skal have lokalplaner for at skabe entydighed,” siger han og påpeger i samme åndedrag, at det er en både langvarig og kostbar proces at gøre det.

Strider ikke mod regler

Spørgsmålet, om der skal udstedes et såkaldt § 14-forbud mod byggeriet af huset på Vibevang, bliver behandlet på et særskilt punkt på dagsordenen. Af sagens papirer fremgår det, at Hørsholm Kommunes administration indstiller, at der ikke udstedes et forbud, “idet det ansøgte tofamiliehus ikke er i strid med gældende regler for området eller i strid med byggeretten for to-familiehuse, beliggende i parcelhusområder”, som det er formuleret.

Fortræde for udvalg

Det fremgår desuden af sagsfremstillingen, at byggeriet har været til partshøring blandt de tre direkte berørte naboer. Alle tre har gjort indsigelse. Derudover har to andre beboere i området protesteret, fordi de mener, at det “vil medføre væsentlige forandringer i det eksisterende miljø for de omkringboende”.
De tre naboer har bedst om foretræde for udvalget på torsdagens møde.
Peter Antonsen har tidligere i Ugebladet udtalt sig positivt om et forbud, men vil ikke forud for mødet fortælle, hvad han mener om den konkrete sag.

null

Publiceret 27 November 2015 11:30

Ugebladet Hørsholm nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugebladet Hørsholm
SENESTE TV