Folketingsmedlem Pernille Schnoor (S) forsøgte på samrådet at få ministeren til at give et fagligt og økonomiske belæg for en flytning af Jagt- og Skovbrugsmuseet, men det lykkedes ikke, sagde hun efterfølgende. Fotos: Morten Timm

Folketingsmedlem Pernille Schnoor (S) forsøgte på samrådet at få ministeren til at give et fagligt og økonomiske belæg for en flytning af Jagt- og Skovbrugsmuseet, men det lykkedes ikke, sagde hun efterfølgende. Fotos: Morten Timm

Jagt- og Skovbrugsmuseet ofres på det ideologiske alter

“Det handler ikke om kultur- og museumspolitik, men alene om, at regeringen er på et ideologisk korstog, hvor kulturminister Bertel Haarder er tvunget til at flytte nogle arbejdspladser ud,” slog Holger K. Nielsen (SF) fast under åbent samråd

Af
Morten Timm

Morten Timm

Kulturminister Bertel Haarder (V) trådte vande og kunne ikke godtgøre en flytning af Jagt- og Svovbrugsmuseet, hverken fagligt eller økonomisk.
Det er vurderingen fra Socialdemokraternes folketingsmedlem Pernille Schnoor, der i onsdags havde kaldt ministeren i samråd om sagen.
“Det var da overraskende for mig, at der slet ikke blev fremlagt nogen faglig eller økonomisk dokumentation. At ministeren ikke kunne redegøre for det. Jagt- og Skovbrugsmuseet leverer faktisk den million kroner, de skal, og besøgstallet er stigende. Det havde været politisk klædeligt at gå ud med den nødvendige dokumentation og have inddraget fagpersoner i processen,” slog Pernille Schnoor fast efter samrådet.
LÆS OGSÅ: Baagøe: De tog med flid de dårligste tal

Indrøm nu bare

Da SF's Holger K. Nielsen fik bekræftet af Bertel Haarder, at flytningen er en del af udflytningsstrategien - og ikke udsprang af en uafhængig fusionsplan - slog den tidligere partiformand fast:
“Det handler jo ikke om kultur- og museumspolitik. Det handler udelukkende om, at man af ideologiske grunde vil flytte arbejdspladser. Troels Lund Poulsen har sagt, at nu skal I finde så og så mange arbejdspladser - for først at finde argumenterne til allersidst. Tvunget til det. Jeg synes, man skal indrømme, at man er tvunget til det fremfor at køre argumenter med, at det er fornuftigt fagligt og kulturpolitisk. Det her handler kun om regeringens ideologiske korstog med at flytte statslige arbejdspladser ud”.
Pernille Schnoor undrede sig over, at ministeren talte om en flytning som en god forretning, og hun er i tvivl, om der er mere at gøre andet end at vente på Kulturministeriets beregninger.
De, lovede Bertel Haarder, vil komme 14 dage efter samrådet (altså i næste uge).
“Ud fra en lokal betragtning kan jeg godt forstå, at der kan være indvendiger. Men ud fra en national betragtning vil vi få mere museum for pengene, og flere danskere får glæde af det, så er det en rigtig god idé at samle de to museer. På Gl. Estrup er der fire gange så mange besøgende, så fire gange så mange får glæde af det,” sagde Bertel Haarder.
Han slog desuden fast, at tendensen går mod større museer og mere bæredygtige enheder.
“En fusion vil styrke formidlingen og forskningen. Ikke svække den. Det er sund fornuft at fusionere to museer, hvis ansvarsområder hænger så naturligt sammen som Jagt- og Skovbrugsmuseet og Landbrugsmuseet,” forklarede ministeren videre.
“Jagt og Skovbrugsmuseet er et meget lille statsligt museum med 11.000 betalende gæster over de sidste to år, hvilket svarer til 17 betalende gæster om dagen. Samtidig bruger de 30 procent af budgettet på at drive og vedligeholde bygningerne. Det er en usædvanlig stor del af en bevilling, der ikke stiger i fremtiden. På den baggrund vil de få det svært med at få tingene til at hænge sammen. Jeg forstår godt, at det vil skabe usikkerhed hos medarbejderne, men på lang sigt giver vi Danmark mere museum for pengene,” slog Bertel Haarder fast.
Pernille Schnoor korrigerede ministeren og sagde, at museets bygningsvedligeholdelse kun udgjorde 20 procent.
LÆS OGSÅ: Baagøe: De tog med flid de dårligste tal

Bertel Haarder (V) fastholdt, at det er sund fornuft i at flytte Jagt- og Skovbrugsmuseet til Djursland.

Bertel Haarder (V) fastholdt, at det er sund fornuft i at flytte Jagt- og Skovbrugsmuseet til Djursland.

Markant billigere

Han understregede videre, at flytningen kunne gennemføres for et markant mindre beløb end de 101 millioner kroner, som museet selv har udregnet.
“Vi finder en fornuftig og forsvarlig løsning på finansieringen af flytning og indretning. Jeg ønsker hverken at gøre skatteydere og museet til grin,” meddelte ministeren.
Hvordan Haarder kunne begrunde den økonomiske fornuft, når ministeriet ikke har foretaget beregninger, forklarede ministeren med et foreløbigt skøn og bad igen udvalget vente et par uger med de endelige tal.
“Vi har ingen interesse i at komme med ting, der ikke holder,” rundede ministeren af.

null

Publiceret 09 February 2016 09:30