Hørsholms handelsliv er genstand for et møde mellem erhverv og kommunen den 30. marts. Arkivfoto: Stig Andersen

Hørsholms handelsliv er genstand for et møde mellem erhverv og kommunen den 30. marts. Arkivfoto: Stig Andersen

Hørsholm, hvad vil I med detailhandelen?

Hørsholms erhvervsliv mødes med kommunen til dialogmøde om blandt andet detailhandel

Af
Fred Jacobsen

En undersøgelse af, hvordan borgerne i Hørsholm forestiller sig, at kommunens detailhandel skal klare fremtidens udfordringer, står fortsat øverst på ønskelisten hos de detailhandlende selv.
Det står klart, efter at repræsentanter for kommunens detailhandel forleden var samlet for at forberede sig til det dialogmøde, som Hørsholm Kommune har inviteret kommunens erhvervsliv til på onsdag den 30. marts i Hørsholm Golfklub.

Fokus på sammenhold

Samtlige foreninger, der organiserer detailhandlen i Hørsholm, deltog i det forberedende møde med i alt 30 deltagere, hvilket ifølge initiativtager og formand for Hørsholm Erhvervs Netværk (HEN), Linda Sjöström, er tilfredsstillende.
“Jeg oplevede, at fokus trods forskellighederne var på, at Hørsholms detailhandel skal stå sammen og at der skal arbejdes for, at Hørsholm skal fremstå som attraktiv for omgivelserne,” fortæller Linda Sjöström.
Alle deltagere var på forhånd blevet bedt om at svare på et spørgeskema, og på selve mødet blev deltagerne bedt om at prioritere deres ønsker til Hørsholm Kommune.
Øverst på listen er ønsket om at få en undersøgelse af, hvad borgerne mener om byens detailhandel. Et ønske, som der tidligere fra politisk hold har været udtrykt skepsis over for: Eksempelvis har Henrik Klitgaard (R), formand for kommunens Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg, udtalt, at skal der laves den slags undersøgelser, så må forretningerne selv gøre det.

Kommunen skal rydde op

For købmand Lisbeth Dal-gaard, som har været med til at tage initiativ til møderækken med kolleger og konkurrenter i detailhandlen, er det fortsat vigtigt at få lavet en undersøgelse.
“Men det er ikke en 'gammeldags' detailhandelsundersøgelse, der er brug for. Tingene forandrer sig hurtigt. Det er vigtigt at kunne planlægge ud fra et oplyst grundlag. Går det galt, er det jo kommunen, der skal rydde op bagefter,” lyder det fra Lisbeth Dal-gaard, som forud for dialogmødet med kommunen sammen med HEN skal 'finpudse' resultaterne fra detailhandelsmødet - blandt andet kravene til den ønskede undersøgelse. På dialogmødet vil hele kommunens erhvervsliv blive præsenteret for kommunens syn på en erhvervsstrategi.
“Vi har forberedt os på den måde, at vi vil ridse op, hvad vi vil, hvad vi gør - og vil så lytte til, hvad erhvervslivet mener, at der yderligere kan gøres,” fortæller Henrik Klitgaard.
Han er fortsat kritisk over for detailhandlens ønske om, at kommunen skal finansiere en større undersøgelse.
“Vi vil lytte til, hvad ønskerne er og må så finde ud af, hvordan vi fordeler opgaverne imellem os,” siger Henrik Klitgaard.

Hvad synes du? Deltag i debatten på Ugebladets Facebook-side. Klik på nedenstående Facebook-link...

Hvad synes du...? Deltag i debatten her på Ugebladets Facebook-side!

Opslået af Ugebladet Hørsholm på%26nbsp;21. marts 2016

null

Publiceret 21 March 2016 09:00