Solhuset er en stor institution. Dem vil partierne bag budgetforliget gerne have flere af i Hørsholm Kommune. Og helst i forbindelse med skolerne. Arkivfoto.

Solhuset er en stor institution. Dem vil partierne bag budgetforliget gerne have flere af i Hørsholm Kommune. Og helst i forbindelse med skolerne. Arkivfoto.

Superinstitutionerne er på vej

Budgetaftalen bliver startskud på større sammenlægning af børneområdet

Af
Fred Jacobsen

Med den seneste budgetaftale er startskuddet givet til en større ændring af hele strukturen på daginstitutionsområdet i Hørsholm Kommune. Når planen en gang er færdig, er der fire centre for børn i kommunen.
“Visionen er klar. Der skal være fire centre i Hørsholm. Lad os bare kalde dem superinstitutioner,” lyder det fra den politisk ansvarlige på området, Otto B. Christiansen (K), formand for Børen- og skoleudvalget.
Superinstitutionerne er dels et led i strategien om at skabe et sammenhængende børneliv for de 0-18-årige, dels en del af den overordnede strategi, som Hørsholm Kommune kalder 'Velfærd frem for mursten'.
For efterhånden, som planerne skrider frem, vil det medføre et frasalg af ejendomme, der i dag huser daginstitutioner.
“Vi har for tiden 17 børneinstitutioner i kommunen. Mange bliver for små,” mener udvalgsformanden, som tror på, at større institutioner giver et bedre pædagogisk tilbud.
Ifølge visionen skal superinstitutionerne knyttes til de fire eksisterende folkeskoler i Rungsted, Usserød, Vallerød og Hørsholm. Det skal dels ske ved at etablere institutioner på skolernes område eller ved at udbygge de eksisterende institutioner.

Det begynder i Rungsted

Ifølge budgetaftalen sker udviklingen et ét område ad gangen - og det er Rungsted, der først skal holde for.
Her skal det nu undersøges, om der kan knyttes en daginstitution direkte til Rungsted Skole “for at styrke den pædagogiske kontinuitet”, som det hedder i budgetaftalen.
“Vi begynder i Rungsted, fordi det er der, behovet for at øge kapaciteten af dagtilbud er størst,” oplyser Otto B. Christiansen. På den lange bane betyder det, at Ulvemosehuset og Jægerhuset skal sælges.
Udvalgsformanden understreger, at den proces, der med budgetaftalen sættes i gang, ikke medfører ændringer lige med det samme.
“Det tager tid, og vi går ikke i gang med et andet område, for det ene er afsluttet. Og vi sørger for, at børn kun skal flyttes én gang, når vi når dertil,” forsikrer Otto B. Christiansen over for Ugebladet.

Solhuset er forbilledet

Han mener, at den store institution Solhuset på mange måder er model for, hvordan idéen om superinstitutionerne skal forstås.
“Vi har alenlange lister over børn, der gerne vil være på institutionen, og vi overvejer at lave et åbent hus i Solhuset, så folk kan se fordele og ulemper ved at have en institution med 100 enheder,” siger udvalgsformanden.
Konkret er planen for det område, hvor Solhuset ligger, at institutionen skal bevares, og at der muligvis skal være et dagtilbud på Usserød Skole.
Også Børnehuset bevares, mens det af planen fremgår, at der på sigt skal være et dagtilbud på Hørsholm Skole.

Publiceret 04 October 2016 11:00