Allerød har stadig nordsjællands laveste arbejdsløshed, men spændet til blandt andet Halsnæs med høj arbejdsløshed, er snævret ind.

Allerød har stadig nordsjællands laveste arbejdsløshed, men spændet til blandt andet Halsnæs med høj arbejdsløshed, er snævret ind.

Faldende ledighed i hele Nordsjælland

Ledigheden i Nordsjælland er den laveste i fem år

Af
Michael Harsvik

Michael Harsvik

I september faldt ledigheden over hele landet og ligger nu på 111.200 personer. Det svarer til en arbejdsløshedsprocent på 4,2.
I Nordsjælland var 8.300 personer ledige i september, og det svarer til en gennemsnitlig arbejdsløshedsprocent på 3,1 - et godt stykke under landsgennemsnittet.
"Målt på ledigheden går det altså rigtig godt i de nordsjællandske kommuner," forklarer cheføkonom i Arbejdernes Landsbank Signe Roed-Frederiksen.
Siden jobopsvinget i Danmark satte ind i sommeren 2013 har udviklingen i Nordsjælland også været gunstig. Ledigheden er faldet i samtlige nordsjællandske kommuner over de seneste fem år, og i september havde 12 ud af 13 kommuner en lavere ledighedsprocent end landsgennemsnittet.
"Det skyldes blandt andet, at den økonomiske vækst og beskæftigelsen har haft det rigtigt godt i hovedstadsområdet. Det har betydet en større jobsikkerhed for de, som bor i eller omkring hovedstaden i forhold til de, der bor i de mere tyndtbefolkede områder af landet," siger Signe Roed-Frederiksen.

Forskel i ledigheden

Der er fortsat forskel i ledigheden på tværs af de nordsjællandske kommuner, men forskellene er blevet noget mindre over de seneste fem år. For fem år siden spændte arbejdsløshedsprocenten på tværs af de nordsjællandske kommuner fra den laveste på 2,9 pct. i Allerød Kommune til den højeste på 7,2 pct. i Halsnæs. I dag ligger Allerød fortsat i top og Halsnæs i bund, men forskellen er indsnævret fra 4,3 procentpoint i 2012 til bare 2,5 procentpoint i dag. Det er også en tendens, man ser i resten af landet. Her er fremgangen på arbejdsmarkedet også blevet geografisk mere bredt funderet til gavn for væksten i Danmark.
"Ser vi fremad, er der dog grund til at tro, at ledigheden ikke vil falde i samme tempo fremadrettet," forudser Signe Roed-Frederiksen.
"Det skyldes, at ledigheden i Danmark set under ét, er kommet ned på et forholdsvist lavt niveau. Det øger risikoen for mismatch problemer på arbejdsmarkedet, hvor de lediges kompetencer i mindre grad matcher de kvalifikationer, der efterspørges. Spørger man virksomhederne, melder de i stigende grad om mangel på kvalificeret arbejdskraft, særligt i byggeriet og indenfor serviceerhvervene. Derudover er der også mindre optimisme at spore i virksomhedernes forventninger til den fremtidige beskæftigelse. Det tyder på, at jobopsvinget er ved at tabe lidt af pusten," siger Signe Roed Frederiksen.

Publiceret 10 November 2016 07:45