Folketingsmedlem for De Alternative, Pernille Schnoor fra Hørsholm, synes heller ikke, at den nye kulturminister forholder sig konkret til Jagt- og Skovbrugsmuseets flytning. Hun stiller derfor en række nye spørgsmål til Mette Bock. Foto: FJ

Folketingsmedlem for De Alternative, Pernille Schnoor fra Hørsholm, synes heller ikke, at den nye kulturminister forholder sig konkret til Jagt- og Skovbrugsmuseets flytning. Hun stiller derfor en række nye spørgsmål til Mette Bock. Foto: FJ

Nu får Mette Bock en byge af spørgsmål om museum

Pernille Schnoor og Martin Lidegaard har sendt nye spørgsmål om Jagt- og Skovbrugsmuseet til ny minister

Af
Fred Jacobsen

Selv om den nye kulturminister Mette Bock (LA) har skåret igennem og slået fast, at Jagt- og Skovbrugsmuseet flytter til Djursland, er der fortsat politisk aktivitet for at redde museet i Hørsholm.
Blandt andet stiller folketingsmedlem Pernille Schnoor (Å) fra Hørsholm en række nye spørgsmål til ministeren. Det samme gør den radikale Martin Lidegaard.
“Det er ærgerligt, at der nu er en minister mere, der igen ikke vil tage stilling til den konkrete sag. Det er utilfredsstillende. Hørsholm er altså ikke København K”, siger Pernille Schnoor til Ugebladet, som har formuleret nye spørgsmål til kulturministeren, der blandt andet skal få Mette Bock til at forholde sig til, at det nu kun er to medarbejdere, der flytter med for 72 millioner kroner.
“Påstanden er, at der ikke vil forsvinde ekspertise med flytningen. Men det gør der jo”, fastslår Schnoor. der forudser, at det vil kræver ekstra ressourcer at genbesætte de stillinger, hvor de hidtidige ansatte ikke flytter med.

Et bluffnummer

Det radikale folketingsmedlem Martin Lidegaard siger, at han med sine spørgsmål vil forsøge at afmontere et af argumenterne for flytningen: at der dermed skabes mere vækst på Djursland.
“Det er et bluffnummer, som jeg gerne vil udstille. For denne flytning gavner ikke. Den ødelægger”, lyder det fra de tidligere udenrigs- og energiminister.
Lidegaard er også optaget af de besøgstal, ministeren bruger i sin argumentation.
“Der nævnes 90.000. Det er stærkt overdrevet. De fordeler sig nemlig på andre aktiviteter. Det ønsker jeg, at ministeren bekræfter”, siger Martin Lidegaard til Ugebladet.
Her er de to folketingmedlemmers spørgsmål til kulturminister Mette Bock:

Martin Lidegaard (R) har også sendt en række spørgsmål til den ny kulturminister. Foto: Fred Jacobsen

Martin Lidegaard (R) har også sendt en række spørgsmål til den ny kulturminister. Foto: Fred Jacobsen

Pernille Schnoor

Anerkender ministeren, at det er et forholdsmæssigt stort beløb, nemlig 72 mio. kr., som regeringen vil bruge på udflytning af blot 12 arbejdspladser på Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, og at pengene kunne være anvendt til at skabe nye arbejdspladser i Norddjurs?
Mener ministeren, at det er fornuftigt, at anvende 72 mio. kr. på reelt at flytte to stillinger; en vagt og en studentermedhjælper, som det fremgår af Frederiksborg Amts Avis den 5. december 2016?
Anerkender ministeren, at det, i modsætning til den ønskede målsætning om at flytte medarbejdere til Djursland, nu vil kræve store ressourcer at genbesætte stillinger der svarer til 12-13 årsværk, fordi kun to medarbejdere ønsker at flytte med, og er det en fornuftig anvendelse af ressourcerne?
Hvordan vil ministeren forklare, at Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, der i 2014 haft næsten 8.500 undervisningsbesøg af børn og unge fra Storkøbenhavn, for at de kan lære om en vigtig del af danmarkshistorien, flyttes til et område i Jylland, hvor der i forvejen ligger mere end 20 historiske museer inden for en radius af godt 35 km?
 
Debatten foregår på Ugebladets facebook-side.

Martin Lidegaard

Ministeren bedes forklare, hvordan det kan give flere arbejdspladser og mere vækst på Djursland og i regionen som sådan at anvende 72 millioner kroner på at flytte Jagt,- og Skovbrugsmuseet med ti arbejdspladser, i stedet for at anvende de 72 millioner på at styrke kulturinstitutioner i regionen generelt, herunder Gl. Estrup, Den Gamle By og evt. helt nye initiativer.
Ministeren bedes oplyse, hvordan de 72 mio. kroner, som ministeren agter at bruge på at flytte jagt,- og Skovbrugsmuseet, fordeler sig på udgifter, og samtidig oplyse, hvor mange af disse midler, der i stedet kunne prioriteres til at styrke kulturinstitutionerne på Djursland og andre steder i regionen.
Ministeren bedes bekræfte, at når hun anvender som argumentation for flytningen, at Gl. Estrup har 90.000 besøgende om året, så dækker dette tal over cirka 20.000 til dyrskue, og at størstedelen af de besøgende aflægger visit på Herregårdsmuseet, ikke Landbrugsmuseet, herunder om muligt opgøre den præcise fordeling.

Publiceret 08 December 2016 08:00