Jørgen Vieth fra Møllehus-naboernes arbejdsgruppe lægger op til debat. Den store utilfredshed blabdt borgerne går på, at de planlagt almene boliger er for tætte og for høje og ødelægger områdets grønne karakter.
Fotos: Fred Jacobsen

Jørgen Vieth fra Møllehus-naboernes arbejdsgruppe lægger op til debat. Den store utilfredshed blabdt borgerne går på, at de planlagt almene boliger er for tætte og for høje og ødelægger områdets grønne karakter. Fotos: Fred Jacobsen

“Træet med mistelten ryger nok”

Møllehusgrundens naboer bekymrede for at nye boliger ødelægger deres kvarter

Af
Fred Jacobsen

“Der er nok ikke mange træer tilbagte, når byggeriet først står. Og det med mistelten ryger nok også.”
Med disse ord kom en af en række bekymringer til udtryk, som tirsdag havde motiveret et stort antal borgere fra Uldvejen og Møllevænget til at tage til borgermøde på Klædefabrikken i Hørsholm.
Baggrund for beboernes bekymring er, at et flertal i kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal bygges almene boliger på grunden, hvor der indtil for nylig stod en nedlagt børnehave, Møllehuset.
Hovedbekymringen er, at der vil blive bygget så tæt og så højt - op til tre etager -, at det ødelægger området.
Og bekymringen går også på, at et så massivt og stort byggeri i et parcelhusområde, hvor de protesterende husejere fra Uldvejen og Møllevænget bor, vil påvirke områdets grønne præg i en negativ retning.
En anden bekymring er, at borgerne i området har en opfattelse af, at kommunen har lidt for travlt med at få bygget almene boliger og at der derfor er blevet taget genveje i den demokratiske proces.
Her kom aftenens første indrømmelse fra panelet af politikere, som bestod af borgmester Morten Slotved (K), partifællerne Thorkild Gruelund og Otto B. Christiansen, Venstres Annette Wiencken og Peter Antonsen (BL). Borgerne havde inviteret hele kommunalbestyrelsen.
“Ja, vi kunne have været i en længere dialog,” lød det fra borgmesteren, som blev suppleret af Thorkild Gruelund:
“Vi har hørt, at syv dage er for lidt. Det lærer vi af.”
Indrømmelserne kom, fordi borgerne i området havde protesteret over, at de efter kommunalbestyrelsens beslutning sidset i november havde fået syv dage i december til at komme med idéer til, hvordan Møllehusgrunden skal bebygges. Og det mente de var alt for lidt.
Politikerne understregede dog, at der kommer en sædvanlige høringsfrist på otte uger, når først den nye lokalplan for området bliver lagt frem i slutningen af april.
Aftenens anden indrømmelse , som også indeholdt en blank afvisning, kom i forbindelse med en debat om, hvor mange boliger, der skal bygges og hvor tæt og højt byggeriet skal være.
I den såkaldte startredegørelse, som kommunen har offentliggjort, er udgangspunktet minimum 36 boliger - og der beskrives bygninger i op til tre etager.
Borgerne har selv lavet et forslag på 12 rækkehuse på hver 115 kvadratmeter, som de selv mener passer bedre ind i området.
“Et godt bud herfra er, at der højst kommer to etager,” lød borgmesterens indrømmelse, som dog også blev fulgt op af en blank afvisning af borgernes ønske om rækkehuse.
“Med 12 boliger på 115 kvadratmeter løfter vi ikke opgaven,” slog Morten Slotved fast og gjorde på borgermødet meget ud af at understrege, at der er 73 mennesker på akutlisten til boliger - og de skal hjælpes med almene boliger, som kommunen har fuld anvisningsret til.
“12 boliger - det får vi ikke et boligselskab med på,” lød Peter Antonsens tilsvarende vurdering.
Borgmesteren gjorde også meget ud af at understrege, at der ikke er tale om at bygge boliger til flygtninge alene, selv om Anette Wiencken (V) forklarede, at hun i kommunalbestyrelsen ikke stemte imod forslaget, fordi hun “øjner en chance for at få plads til nogle flygtningefamilier” i boligerne.
“Vi vil gerne integrere flygtninge. Det kan vi her. Og kan vi nå frem til en løsning, som I også er glade for, stemmer jeg ja,” forsikrede Annette Wiencken.
Når Hørsholm Kommune har travlt med at få byggeprojektet i gang, skyldes det muligheden for at få et tilskud på 70.000 kroner pr. bolig, fordi der også kan bo flygtninge i boligerne.

Borgmester Morten Slotved (K) var sammen med Annette Wiencken (V) blandt de fem lokalpolitikere, der stillede op til borgermødet. Slotved understregede gentagne gange nødvendigheden af at bygge almene boliger.

Borgmester Morten Slotved (K) var sammen med Annette Wiencken (V) blandt de fem lokalpolitikere, der stillede op til borgermødet. Slotved understregede gentagne gange nødvendigheden af at bygge almene boliger.

Publiceret 26 January 2017 09:00