Henrik Klitgaard skal selv sidde for bordenden i et kommende erhvervsråd i Hørsholm.

Henrik Klitgaard skal selv sidde for bordenden i et kommende erhvervsråd i Hørsholm.

Nyt råd skal samle Hørsholms erhvervsliv

“Erhvervsråd skal sikre interessenter direkte adgang til nødvendige informationer,” siger erhvervsudvalgets formand

Af
Fred Jacobsen

erhverv Hørsholm Kommune er - som en lang række andre kommuner - på vej til at få sig et erhvervsråd.
“Med et erhvervsråd kan vi sikre, at interessenter fra erhvervslivet får direkte adgang til informationer, men også mulighed for indflydelse på beslutninger,” siger Henrik Klitgaard (R), formand for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget til Ugebladet.

Første møde i marts

Første skridt i retning mod at et egentligt erhvervsråd i Hørsholm er at invitere alle foreninger i kommunen, der repræsenteret erhvervs- og handelslivet, til et møde.
Det er planlagt til onsdag den 8. marts, hvor der blandt andet skal drøftes kommissorium for et kommende erhvervsråd.
“Jeg mener jo, at det er en interessant tid at tage sådan et initiativ i. Vi har gang i sygehusgrunden, forskønner Uesserød Kongevej, er i gang med Idrætsparlen, Møllehusgrunden og skal snart til at udvikle området omkring Hannebjerg,” siger Henrik Klitgaard, der selv forestiller sig at skulle sidde for bordenden som formand i det nye råd.

Del af erhvervsstrategien

Det er en del af kommunens erhvervsstrategi at få mere samling på de talrige foreninger i kommunen, som repræsenterer både handel og erhverv. Og Henrik Klitgaard mener ikke, at erhvervsrådet alene skal tage imod informationer.

Udveksling af synspunkter

“Det vil også blive et forum, hvor vi kommer til at drøfte arbejdsmarkedspolitik og eksempelvis også indkøbspolitik, hvor vi som politikere kan få synspunkter og idéer,” fastslår erhvervs- og beskæftigelsesudvalgsformanden.

null

Publiceret 30 January 2017 11:00