Der findes ingen stillingsbeskrivelser

Ledere i Lions Børnehuse skal selv finde ud af deres ansvarsområde, siger bestyrelse og kommune

Af
Fred Jacobsen

Hverken Lions Børnehuses bestyrelse eller Hørsholm Kommune er i stand til at levere de stillingsbeskrivelser, som både fagforbundet BUPL og advokat Anne Louise Wulff kræver i to af de seneste tre fyringer i sagen om økonomiske ureglmæssigheder i Lions Børnehuse.
"Lions har ikke sådanne stillingsbeskrivelser og det har Hørsholm Kommune heller ikke," svarer personalechef Gert Ahrentecht Jensen på en anmodning om aktindsigt fra Ugebladet. Og han tilføjer i sin svar-mail: "Som leder har man et ansvar for selv at kende sit ansvarsområde og har dialog med sin leder herom."
Gert Ahrentecht Jensen oplyser, at "der er fordele og ulemper ved stillingsbeskrivelser", og at man i Lions Børnehuse og Hørsholm Kommune har valgt ikke at bruge dem.
Derud over har hverken han, bestyrelsesformand Julie Tofte Johnsen eller direktør Pernille Hallbjerg Salamon kommentarer til fyringerne. Alle tre forholder sig til, at de har tavshedspligt i personalesager.
Deltag i debatten på Ugebladets Facebook-side.

null

Publiceret 14 February 2017 07:30