De nye museumsplaner blev præsenteret ved et pressemøde mandag, hvor konservative Morten Slotved og Nadja Hageskov sammen med radikale Henrik Klitgaard og tidl. minister og radikalt folketingsmedlem Martin Lidegaaard nu politisk vil være fødselshjælper for projektet. Til venstre bestyrelsesformand for Museum Nordsjællan Finn Arvide Olsson og i midten museumsdirektør Ole Lass Jensen, der står bag idéoplægget. Foto: Morten Timm

De nye museumsplaner blev præsenteret ved et pressemøde mandag, hvor konservative Morten Slotved og Nadja Hageskov sammen med radikale Henrik Klitgaard og tidl. minister og radikalt folketingsmedlem Martin Lidegaaard nu politisk vil være fødselshjælper for projektet. Til venstre bestyrelsesformand for Museum Nordsjællan Finn Arvide Olsson og i midten museumsdirektør Ole Lass Jensen, der står bag idéoplægget. Foto: Morten Timm

Planen er klar:

Nyt museum i støbeskeen

Museum Nordsjælland fremlagde mandag planer for et Struensee-museum. Politisk begejstring hos K og R, men der er flere forhindringer, inden museet kan realiseres

Af
Morten Timm

Morten Timm

I december sagde Hørsholm endegyldigt farvel til Jagt- og Skovbrugsmuseet. Men nu der store planer for et nyt museum på adressen.
Struensee-museet kalder Museum Nordsjælland deres idéoplæg, og det skal indrettes i den gule store kornlade, der var en del af Hirschholm Slot.
Projektet har straks fået De Konservative og Radikale i Hørsholm til at støtte op om idéen og politisk arbejde for, at det kan virkeliggøres.
Ifølge oplægget skal Struensee-museet både formidle historierne om Christian 7. og kærlighedsdramaet mellem kongens livlæge Struensee og dronning Caroline Mathilde, samt hele oplysningstiden og enevældens magtudfoldelse.
Danmarkshistorie der ikke er skildret på andre museer.
“Det er et flot initiativ, og vi er meget positive og vil gerne støtte op om et Struensee museum,” siger Morten Slotved på vegne af den konservative gruppe.
Partifælle og formand for Sports-, fritids- og kulturudvalget Nadja Hageskov er ligeledes begejstret for projektet.
“Det vil være fedt for kulturen i Hørsholm, give et løft til kommunen og være en helt enestående chance til at brande byen. At netop den bygning skal huse kulturformidling igen vil være fantastisk, og noget jeg vil være pavestolt af,” siger Nadja Hageskov til Ugebladet.
Netop at museets omdrejningspunkt skal være hele demokratiseringsprocessen med Struensee og Caroline Mathilde-historien, der jo foregik lige her ved siden af, gør det helt unikt, fastslår hun.
Radikale Henrik Klitgaard er enig og mener, at det var et stort tab for Hørsholms attraktionsværdi at miste Jagt & Skovbrugsmuseet.
“Det her initiativ kan være med til at genoprette den attraktionsværdi, og jeg er glad for, at vi kan gøre det til et fælles projekt med Konservative,” siger Henrik Klitgaard.

Flere forhindringer

Museumsplaner står dog overfor en række udfordringer, før det kan blive til virkelighed.
Det er staten, der ejer de gamle bygninger på Folehavevej, og den store kornlade vil kræve en større ombygning, og af idéoplægget fremgår det, at Museum Nordsjælland håber at få et drifttilskud.
Borgmester Morten Slotved, der kun udtaler sig som konservativ politiker, kan godt se, at Hørsholm Kommune kunne gå ind og give en underskudsgaranti for det nye museum.
“Som konservative vil vi gerne bidrage økonomisk til driften, men det er for tidligt i processen at sige noget om, hvor meget og hvordan,” lyder det fra Morten Slotved.
Han understreger, at det ikke er et projekt, som kommunen skal være ansvarlig for.
Derfor opererer Museum Nordsjælland også med få fondskræfter til at bidrage til en ombygning af kornladen, og det er ligeledes afgørende for projektets realisering, at staten vil overdrage bygningen vederlagsfrit til museet.

Foto: Morten Timm

Foto: Morten Timm

Folketinget skylder

En opgave som den tidligere radikale minister Martin Lidegaard sætter alt ind på at få igennem hos kulturminister Mette Bock. Til Ugebladet siger Marting Lidegaard:
“Jeg mener faktisk, at Folketinget skylder Hørsholm og give dem den håndsrækning til det her, når de har fjernet Jagt og Skovbrugsmuseet. Og nu står den stor lade til rådighed. Derfor vil jeg nu tage kontakt til kulturministeren og forelægge hende planerne”.
“Personligt tror jeg rigtig meget på projektet, og det vil være til stor gavn og glæde for ikke kun Hørsholm og Nordsjælland, men hele Danmark. For det museet skal indeholde er en meget vigtig periode for landet,” mener Lidegaard, der realistisk set godt tør vove den udmelding, at Struensee-museet kan åbne i løbet af 2020.
“Nu har vi præsenteret ideen, og nu begynder det politiske arbejde med at få kommunen ombord, dernæst en række fonde til at betale for ombygningen. Når det er på plads, så er jeg faktisk meget optimistisk omkring, at staten vil afgive bygningen, der har en anslået værdi på 5-10 millioner og altså det beløb, staten skal skyde i det,” forklarer Martin Lidegaard.

Foto: Morten Timm

Foto: Morten Timm

Hvad mener du... deltag i debatten på Ugebladets Facebook-side. Klik på nedenstående link:

Fakta om Struensee-museet

* Museum Nordsjælland vil etablere et Struensee-museum i den store kornlade (1.040 m²), der var en del af Hirschholm Slot.
Struensee-museet skal formidle de vigtige og dramatiske begivenheder i Danmarkshistorien, som Hirschholm Slot (nedrevet 1810-12) dannede rammen omkring.
* Det var på Hirschholm Slot, den tragiske kærlighedsaffære mellem kongens livlæge Struensee og dronning Caroline Mathilde udfoldede sig, og det var herfra, Struensee reelt regerede landet og forsøgte at reformere samfundet efter oplysningstidens idealer.
* Det var også på Hørsholm Gods, der hørte under slottet, at Danmarks første landboreformer blev indført, og det var her, Danmarks første frihedsstøtte blev rejst i 1766 til minde om reformerne.

Organisering og drift
* Struensee-museet vil indgå som en del af Museum Nordsjælland, der er et statsanerkendt, selvejende kulturhistorisk museum.
* Budgettet til etablering af de faste udstillinger lyder på minimum 12 mio. kr. Hertil et endnu ukendt beløb til istandsættelse og indretning af selve laden.
* Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at laden overdrages vederlagsfrit fra staten til Museum Nordsjælland, eller at den kan erhverves for fondsmidler, og at anlægsfasen fuldt ud kan finansieres af fonde.
* Der arbejdes med et driftsbudget på ca. 3,2 mio. kr. årligt inkl. personale, administration og bygningsdrift. Udgiften skal dækkes af entréindtægter, salg fra butik og café og sponsorater. Museum Nordsjælland skyder også midler ind fra sit nuværende driftsbudget og håber på et driftstilskud fra Hørsholm Kommune.

Publiceret 27 March 2017 11:45

SENESTE TV