DEBAT:

Vi vil også et godt liv - hele livet i Hørsholm

Af Lars Bjørck Olsen (K), kandidat til kommunalbestyrelsen i Hørsholm:
Kære Villy Nordby Kjeldsen. Tak for et godt og informativt læserbrev ”Et godt liv – hele livet”. Det glæder mig, at du, som min efterfølger på formandsposten i Ældre Sagen i Hørsholm, på den måde tager hul på en god og nødvendig debat om hvorledes vi fremadrettet skaber ”landets bedste” trivsel og omsorg med værdighed for alle kommunens 65+. Når det så er sagt, er jeg ked af, at du ikke kommer med en mere uddybende beskrivelse af, hvad du og Ældre Sagen forstår ved ”landets bedste” trivsel og omsorg, men udelukkende prøver at beskrive et serviceniveau med budgettal, som jeg i øvrigt ikke helt kan genfinde i Ældre Sagens talmateriale, som jeg formoder, at du har anvendt som kilde.
Naturligvis afhænger serviceniveauet til kommunens 65+ også af de afsatte midler, men ikke udelukkende. Gruppen af 65+ i Hørsholm er generelt meget sunde og selvhjulpne, men vi skal naturligvis som kommune sikre rammerne for, at alle, også de ældre i Hørsholm kan leve et sundt og aktivt liv. Dette gøres bl.a. ved at give de ældre mulighed for at bestemme længst muligt over eget liv, herunder fungere længst muligt i eget hjem samt ved at tilbyde de ældre aktiviteter, som giver mulighed for samvær og nærvær.
Vores kommune skal tilbyde et anstændigt serviceniveau, som specielt sikrer de svage ældre og deres pårørende et værdigt og meningsfyldt liv, med udgangspunkt i den enkeltes behov. Der skal tilbydes, den nødvendige hverdagsrehabilitering, hjemmehjælp, pleje og omsorg, herunder de nødvendige plejehjemspladser. Der skal i denne forbindelse være speciel fokus på ældre med demens og disses nærmeste pårørende.
Løsningen af disse opgaver afhænger ikke udelukkende af hvor meget der i kroner og ører anvendes på hver enkelt 65+ / 80+ men afhænger også af, hvor dygtige vi vil være til at forbedre processer samt effektivisere vores ressourceforbrug og ikke mindst udvise den fornødne vilje til at løse opgaverne.

Hvad synes du? Deltag i debatten på Ugebladets Facebook-side. Klik på nedenstående Facebook-link...

Publiceret 22 June 2017 08:00

Ugebladet Hørsholm nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugebladet Hørsholm
SENESTE TV