DEBAT:

Ældreskruen uden ende

Af Fritz Reuther, Bukkeballevej 86A, 2960 Rungsted Kyst:

Thorkild Gruelunds indlæg i amtsavisen den 3. juli fremgår det, at man ved budgetforhandlingerne for 2018 arbejder med en yderligere reduktion af ældreplejen i Hørsholm på 1,4 million kr.. Hvis ikke en kommune som Hørsholm, der regnes for en af de rigeste i Danmark, kan finde de nødvendige penge, er der to muligheder: Enten må man spare på et andet sagsområde eller også må man sætte kommuneskatten op med de nødvendige promiller.
Med hensyn til spare-muligheden er der et oplagt område, nemlig den kommunale administration, hvor der er ansat 1.500 medarbejdere og hvor der blot skal reduceres med et par procent, for at ændre forholdene for de ca. 235 plejehjemsbeboere i opadgående retning. Inden der fastlåses et budget for 2018, opfordrer jeg de enkelte partier til at offentliggøre, om de vil forhøje bevillingen til ældreplejen eller fortsætte med at nedsætte den.
Hvis ikke der sker en markant forhøjelse, må medlemmerne af kommunens største forening overveje at finde sammen og gennemtvinge et politisk skifte af den førte velfærdspolitik i Hørsholm.
Det er pinligt, at den nuværende udvalgsformand kun har kunnet finde på at sende et tårevædet brev til Thyra Frank.

Publiceret 07 July 2017 08:00

SENESTE TV