DEBAT:

Værdighed gennem varme hænder

Af Lars Bjørck Olsen (C), kandidat til kommunalbestyrelsen i Hørsholm:
I forbindelse med Finansloven for 2016 fik de danske kommuner tildelt værdighedsmidler på 1 milliard kr. årligt fra 2016, også kaldet ”ældremilliarden”. Midlerne er øremærket til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i de danske kommuner.

Hørsholm Kommune udarbejdede derfor primo 2016 en værdighedspolitik, som beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.v. Et fokusområde var bl.a. flere varme hænder i ældreplejen – særligt på kommunens plejecentre. Hørsholm Kommune fik med afsæt i denne værdighedspolitik tildelt værdighedsmidler på ca. 5,6 millioner årligt fra 2016 og frem.

Det kan derfor undre når man kan læse, at forvaltningen i Hørsholm Kommune foreslår en besparelse på 1,4 mill. Kr. i næste års budget på lige netop ”varme hænder”.

Det har i den senere tid været fremme i medierne, at midlerne fra ”ældremilliarden” i flere kommuner ikke er blevet anvendt til det oprindelige formål. Der bør være lokalpolitisk fokus på, at Hørsholm ikke melder sig ind i denne klub. Det må sikres at midlerne fra ”ældremilliarden” bliver anvendt til det oprindelige formål, som bl.a. er flere ”varme hænder” og ikke færre.

Publiceret 07 July 2017 14:30

Ugebladet Hørsholm nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugebladet Hørsholm
SENESTE TV