Foto: MostPhotos.com

Foto: MostPhotos.com

Lederne i Lions Børnehuse havde direkte adgang til kommunekassen

Dankorthævninger på halv million kroner er en central del af svindelsagen

Af
Fred Jacobsen

Hørsholm Kommune udleverede et dankort til Lions Børnehusets områdeleder og øvrige lederne i Lions Børnehuse.
Dankortet gav medarbejderne direkte adgang til kommunekassen på lige fod med kommunens ledere. Det blev brugt flittigt, fremgår det af den undersøgelse, KL-jurister har foretaget af bestyrelsensansvaret i svindelsagen.
Omkring 1. december opdager kommunens økonomifolk, at der er et merforbrug på cirka en million kroner på en bestemt konto, kontoen 'vedrørende personale- og brugerrelaterede (aktivitetsrelaterede) udgifter'. Senere voksede beløbet til 1,6 millioner kroner.

45.000 kr. til julegaver

Merforbruget er ifølge KL-rapporten sket ved dankorthævninger og tilbagebetaling af udlæg til områdelederen.
Ugebladet har i den forbindelse set udtræk af dankorthævninger på omkring en halv million kroner over et år og et blåt håndskrevet bilag på ca. 45.000 kroner for indkøb af henholdsvis personale- og julegaver i en lokal tøj- og kosmetikforretning.
Det var fra den kontoen 'vedrørende personale- og brugerrelaterede udgifter', de fleste uregelmæssigheder fandt sted.
Ifølge KL-rapporten skete det på denne måde: Områdelederen sendte udlæg til afdelingslederen i Solhuset, der så sendte dem til bogholderen i Lions Børnehuse. Bogholderen konterede udlæggene i kommunens økonomisystem, hvilket så udløste refusion til områdelederen.
Herefter har lederen fra Solhuset godkendt (efteranvist) udlæggene.

Helt efter reglerne

Dette foregik helt efter reglerne, forklarer Centerchef for Økonomi og Personale i Hørsholm Kommune, Thomas Rafn, i KL-rapporten.
“Det var helt efter reglerne, at områdelederen for Lions Børnehuse bad afdelingslederen i Solhuset efteranvise sine bilag. Afdelingslederen var sekundær efteranviser for områdelederen. Procedurerne ifølge kommunens kasseregnskabsregulativ var overholdt,” er Rafn citeret for.

Ingen så bilag

Ingen i bestyrelsen har ifølge KL-rapporten set bilag på eller haft nogen rolle i forbindelse med 'berettigede eller uberettigede træk' på områdelederens Lions-dankort og udbetaling af udlæg til områdelederen.
Og da dankortene gav 'direkte adgang til kommunens likviditet, som hverken kommunens bankforbindelse eller kommunen ville stille spørgsmålstegn ved', så ingen noget, før det var for sent.
For bogføring og efteranvisning er sket direkte i kommunens økonomisystem. Der har således ikke været involveret kommunale medarbejdere i denne proces. Ej heller den daværende og nuværende bestyrelsesformand.
“Adspurgt til kontoen for personalerelaterede udgifter forklarede TG (Thorkild Gruelund, red.), at det niveau var bestyrelsen ikke nede i,” hedder det i rapporten. Heller ikke den nuværende formand, Julie Tofte Johnsen kendte noget til det.
“JTJ forklarede, at hun først fik kendeskab til eksistensen af posten på økonomimødet i kommunen den 6. februar 2017.
Posten dækkede blandt andet kurser, legetøj, udflugter samt gaver til personale og jubilæer. JTJ havde aldrig set posten før,” kan man læse i rapporten.

null

Publiceret 22 August 2017 08:30