I alle scenarier for en ny daginstitution i Rungsted er salget af Ulvemosehuset en forudsætning. Foto: Fred Jacobsen

I alle scenarier for en ny daginstitution i Rungsted er salget af Ulvemosehuset en forudsætning. Foto: Fred Jacobsen

Direktion:

Byg børnehave på skolen

“Intet er besluttet,” siger borgmester om Ulvemosehuset og bebuder “udmelding” inden for det næste år

Af
Fred Jacobsen

Fire scenarier på 21 sider af 128 i Hørsholm Kommunes strategi 'Velfærd frem for mursten' har bragt sindene i kog hos forældre til daginstitutionen Ulvemosehuset i Rungsted.
For alle fire scenarier gælder nemlig, at der skal etableres ét stort dagtilbud i Rungsted.
Det forudsætter, at de ca. 45 børn, der nu er i Ulvemosehuset, skal flyttes. Og bygningen, en stor, hvid villa med bindingsværk, skal sælges.
Spørger man borgmester Morten Slotved (K), hvor præcist ændringerne - og salget af Ulvemosehuset - er i processen, får Ugebladet dette svar:
“Status er, at det er det, vi diskuterer.”

På budgetkonferencen

Senest blev sagen drøftet på kommunalbestyrelsens augustkonference, som traditionelt er det egentlige startskud på de budgetforhandlinger, der nu reelt er afsluttet og som vi får resultatet af sidst på måneden.
Morten Slotved ønsker hverken at be- eller afkræfte, om etableringen af én stor daginstitution i Rungsted bliver en konkret del af budget 2018.
“Jeg kan kun sige så meget, at der kan komme udmeldinger om sagen inden for det næste år,” er, hvad borgmesteren vil fortælle.
Kommunens direktion er imidlertid ganske klar i mælet i rapporten 'Velfærd frem for mursten': Direktionen anbefaler “at der arbejdes videre med scenarie A - at etablere et dagtilbud integreret med Rungsted Skoles bygninger”. Og videre: “Med scenarie A integreres et dagtilbud i skolens nuværende bygninger, og der skal derfor til- eller nybygges til dele af skolen.”
Morten Slotved understreger, at intet endnu er besluttet.
“Vi vil se på de muligheder vi har efter at samlet salg af Fritidshuset og Ulvemosehuset,” forklarer borgmesteren, som ikke lægger skjul på, hvad målet er for ham og hans konservative partifæller:
“Det er det, vil vil. Vi vil udvide kapaciteten af daginstitutionspladser i Rungsted.”

Alle kan få indflydelse

Han vurderer, at der kan gå flere år, før der står en ny institution i området.
“Der skal laves ny lokalplan og der skal ske en masse ændringer. Den proces alene kan tage et par år. I den periode er der rig mulighed for forældre og borgere i øvrigt at få indflydelse,” siger Morten Slotved til Ugebladet.

Det ved vi om Ulvemosehuset

'Velfærd frem for mursten' beskriver fire scenarier under overskriften 'Sammenhængende børneliv 0-18 år - Fremtidens børneliv i dagtilbud og skole'.

For område øst (Rungsted) er der beskrevet fire muligheder (scenarier) for at afdække muligheden for “at der er mulighed for at etablere et dagtilbud med plads til 110-160 børn på Rungsted Skoles matrikel”.

Scenarie A
Er opdelt i tre muligheder. Fælles er, at daginstitution til 110 børn etableres i den nuværende skolebygning.
Enten

  • i skolens nordlige del, eller
  • i klassefløje, eller
  • i indskolingens arealer.

Pris: Mellem 48 og 64 millioner kroner - afhængigt af, om der skal om- eller nybygges.

Scenarie B
Området foran indgangen til skolen, hvor der kan bygges daginstitution til 110 eller 160 børn.
Arealet er 5.000 kvadratmeter og rummer nu p-pladser, multibane, lærerarbejdspladser og en mindre legeplads.
Pris: 31-39 millioner kroner for en institution til ca. 110 børn, 44-55 millioner kroner til ca. 160 børn.

Scenarie C
Grønne arealer, hvor der kan bygges daginstitution til 110 eller 160 børn.
Arealer er på 11.000 kvadratmeter og rummer boldbaner og indskolingens legearealer. Konsekvensen vil være mindre grønt område, fordi halvdelen af området anvendes til nybyggeri. Desuden skal der købes jord for at få lavet en vej til området.
Pris: 31-39 miillioner kroner for en institution til ca. 110 børn, 44-57 millioner kroner til ca. 160 børn. Oven i kommer så prisen på køb af areal af DSB, der ejer jord i den sydlige del af Østre Stationsvej.

Scenarie D
Område nord for Rungsted Skole. Der er tale om et fredet areal på 11.275 kvadratmeter, der er en del af Rungsted Ladegård.
Scenariet er urealistisk, dels fordi området er fredet, dels, fordi området er del af Fingerplan 2017, ligger i landzone og derfor ikke kan bruges til et institutionsbyggeri.
Muligheden for at bygge en ny institution er derfor ikke beskrevet nærmere.

Tiden
Scenarie A vil være klar til indflytning midt i 2021.
Scenaria B og C vil kunne stå klar tidligst i begyndelsen af 2020.

Barakkerne
Hvis det besluttes at bygge barakker i en overgangsfase, kan der i løbet af et år skaffes plads til Ulvemosehusets 45 børn plus yderligere 15 børn. Barakkerne kan bygges på de arealer, der er nævnt i scenarierne B og C.
Vælger politikerne scenarie A (som direktionen anbefaler), vil også skolebørn skulle være i barakker, fordi ombygning på skolen også vil berøre dem.

Pris: Ca. 6 millioner kroner.
Rapporten beskriver, at det for de yngste børn i Ulvemosehuset vil betyde, at de skal flytte to gange.

Både borgmester Morten Slotved og udvalgsformand Otto B. Christiansen og udvalgsmedlem Esben Dyekjær har afvist denne mulighed.

Publiceret 19 September 2017 06:00