Peter Skat Nielsen er stærk kritisk over kommunens sagsbehandling.

Peter Skat Nielsen er stærk kritisk over kommunens sagsbehandling.

Golfklubbens støjvold:

“Det er utænkelige ting, der er foregået”

Danmarks Naturfredningsforening retter endnu en gang skarp kritik mod kommunens sagsbehandling i sagen om støjvold ved Hørsholm Golf

Af
Fred Jacobsen

Den lokale formand for Danmarks Naturfredningsforening (DN), Peter Skat Nielsen, er rystet over den måde, sagen om støjvolden ved Hørsholm Golf er blevet behandlet på.
“Jeg er ikke sikker på, at der findes fortilfælde. Det er helt utænkelige ting, der er foregået,” mener Peter Skat Nielsen.
Han finder det dybt problematisk, at kommunalbestyrelsen siger ja til den ny lokalplan, uden at have haft den nødvendige viden om sagen.
“Den ny lokalplan vedtages uden nogen form for dialog. En menig medarbejder i kommunen skriver til Planankenævnet, at man vil genoptage behandlingen af lokalplanen, hvorefter nævnet automatisk ophæver klagen i forventning om, at den skal behandles igen. Men det sker ikke. I stedet laver man en ny lokalplan,” siger Peter Skat Nielsen, der blandt andet kritiserer, at politikerne ikke er blevet oplyst om naturfredningsforeningens klage til Planankenævnet.
Direktør Ole Stilling siger til Ugebladet, at det er Planankenævnets selvstændige beslutning at ophæve naturfredningsforeningens klage over lokalplan 157.
“Vi laver lokalplan 165 for at viske tavlen ren,” forklarer Stilling og henviser til, at Danmarks Naturfredningsforening så kan klage over den nye lokalplan.
Peter Antonsen (BL), formand for Miljø- og planlægningsudvalget påpeger, at det var kommunalbestyrelsen selv, der tog sagen op, da fejlen med det 'forputtede' høringssvar fra naboerne på Stumpedyssevej 2 dukkede op.
“Både dette og Energinets svar er taget med i den ny lokalplan, som har været i høring,” understreger Antonsen, som “går ud fra”, at Planankenævnet vil genbehandle Danmarks Naturfredningsforenings klage.
“Og jeg vil da gerne medvirke til at gøre dem opmærksom på det,” tilføjer Peter Antonsen.
I Danmarks Naturfredningsforening overvejer formanden igen at klage over den ny lokalplan. For ud over den skarpe kritik af sagsbehandlingen, er foreningen grundlæggende imod støjvolden. Blandt andet, fordi foreningen mener, at støjvolden er et urimeligt og vedvarende indgreb i områdets natur.
Når det fortsat kun er en overvejelse, er det blandt andet, fordi der er gået så lang tid i sagen, siger Peter Skat Nielsen til Ugebladet.
“Sagen har været længe undervejs. Anlægsarbejdet er i gang, så er kan gå yderligere et år, før der foreligger en afgørelse. Men jeg tror da nu nok, vi klager igen,” lyder det fra DN's lokale formand.Tavlen skal viskes ren, siger direktør i Hørsholm Kommune, Ole Stilling, som begrundelse for, at der måtte laves en ny lokalplan for området ved Hørsholm Golf.

Tavlen skal viskes ren, siger direktør i Hørsholm Kommune, Ole Stilling, som begrundelse for, at der måtte laves en ny lokalplan for området ved Hørsholm Golf.

null

Publiceret 25 September 2017 09:00