Arbejdet med den store jordvold mellem Hørsholm Golf og Isterødvejen har været i gang i hele den periode, hvor Hørsholm Kommune har måttet vedtage to lokalplaner for at få styr på lovgrundlaget. Foto: Bo Madsen

Arbejdet med den store jordvold mellem Hørsholm Golf og Isterødvejen har været i gang i hele den periode, hvor Hørsholm Kommune har måttet vedtage to lokalplaner for at få styr på lovgrundlaget. Foto: Bo Madsen

Golfklubbens støjvold:

Fejl på fejl og dokumenter, der blev væk

Flere dokumenter har ’forputtede’ sig i den langvarige og kontroversielle sag om jordvolden ved Hørsholm Golf

Af
Fred Jacobsen

“Der er tale om det formentlig mærkeligste og mest uheldige/ulykkelige sagsforløb i forbindelse med en lokalplan, i hvert fald i nyere tid”.
Sådan skriver Peter Skat Nielsen, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Hørsholm, i et høringssvar til lokalplan 165, støjvolden ved Hørsholm Golf.
Sagen er på dagsordenen på kommunalbestyrelsens møde i aften, mandag, hvor lokalplanen nok bliver vedtaget. Selv om hverken Peter Antonsen (BL), formand for Miljø- og planlægningsudvalget, eller den ansvarlige direktør i kommunen, Ole Stilling, mener, forløbet har været det smukkeste.

“Det er noget rod”

“Det er noget rod. Det bør ikke ske. Vi har i administrationen taget ved lære af dette,” siger Ole Stilling til Ugebladet, mens Peter Antonsen taler om “en dum sag”, men at “vi jo ikke lever i en 0-fejls-kultur”.

Lokalplan måtte gå om

Fejl er der en del af i sagen om støjvolden ved golfbanen.
Kommunalbestyrelsen vedtog i november sidste år lokalplan 157, som den hed på det tidspunkt, og banede dermed vejen for en op til otte meter høj jordvold på 1,5 km på den ene og 0,5 km på den anden side af Isterødvejen ind mod Hørsholm Golf. Jordvolden skal skærme golfspillerne mod støj fra den trafikerede vej.
Problemet viste sig bare at være, at lokalplan 157 blev vedtaget på et forkert grundlag. Et høringssvar fra en naboejendom på Stumpedyssevej 2 havde 'forputtet' sig, som det blev forklaret, og var således ikke kommet med i det materiale, der dannede grundlag for beslutningen.
Kommunalbestyrelsen besluttede derfor at lade sagen gå om og sendte 20. april en meddelelse til Planankenævnet om, at sagen vil blive genoptaget.
Dermed blev lokalplan 157 reelt 'lagt i graven', hvilket også havde den effekt, at indsigelserne - de facto Danmarks Naturfredningsforenings klage til Planankenævnet over støjvolden - blev ophævet. For sagen skulle jo genbehandles.
I stedet blev en ny lokalplan sendt i otte ugers offentlig høring. Den fik et nyt nummer og hedder nu lokalplan 165. Indholdet er i grove træk det samme som lokalplan 157.

Hvad med el-masterne?

Nu dukkede endnu en fejl op. For i forbindelse med den ny høringsfase melder energiselskabet Energinet sig på banen. Selskabet forstår ikke, at støjvolden, ifølge den ny lokalplan, der nu hedder 165, ikke tager højde for, at der er master med strømførende ledninger i området, som energiselskabet skal have adgang til.
Energiselskabet skriver med henvisning til en deklaration om adgang til masterne, at der i lokalplanen ikke synes at være “taget hensyn til vores anlægs tilstedeværelse og beskyttelse”, hvilket Energinet “er uforstående overfor, da deklarationen umiddelbart er til hinder for realiseringen af det påtænkte projekt.”
Med andre ord: Hvis I ikke ændrer lokalplanen, så vi kan komme til vores master, kan I ikke bygge støjvolden dér, hvor I vil.
Det var ikke første gang, Hørsholm Kommunes administration hørte fra Energinet, fortæller landinspektør Bolette Helms Skieller i en mail til Ugebladet:
“Energinet afgav et høringssvar den 2. august 2016 til Hørsholm Kommune vedrørende lokalplanforslag nr. 157. Vi modtog en autogenereret kvitteringsmail fra kommunen. Efterfølgende blev vi opmærksomme på en høring af lokalplan 165, som omhandlede samme støjvoldsprojekt,” skriver hun og fortsætter:
“Vi kontaktede derfor Hørsholm Kommune for at få en forklaring herpå, dels hvorfor vores høringssvar fra august 2016 ikke var indarbejdet i planen, og dels, hvorfor planen blev udsendt i fornyet høring. Jeg afsendte derfor et fornyet høringssvar den 21. april 2017 til Hørsholm Kommune med bemærkninger, hvor bl.a. Energinets høringssvar af 2. august 2016 var vedhæftet”.
Energinet havde altså allerede i forbindelse med den første lokalplan - nr. 157 - gjort kommunens administration opmærksom på, at der altså er nogle master med strømførende ledninger i området, som støjvolden skal tage hensyn til. Og selv om kommunen kvitterer for at have modtaget energiselskabets høringssvar, 'forputter' også dette dokument sig sammen med protesterne fra naboerne på Stumpedyssevej 2.

Kryds et forkert sted

“Det er meget uheldigt,” siger direktør Ole Stilling, som ikke har anden forklaring på det sket end at “der er blevet sat et kryds i et forkert felt” et eller andet sted i systemet i forbindelse med sagsbehandlingen.
“Alle kan lave fejl. Vores opmærksomhed er skærpet på, at det ikke sker igen,” forsikrer Ole Stilling, der i juni tiltrådte som ny direktør for teknik og miljø samt by- og ejendomsudvikling.
Direktøren medgiver, at “man jo godt kan se, der er el-ledninger” og henviser til, at den sag nu er bragt i orden i forbindelse med den ny lokalplan 165.
Økonomiudvalget har godkendt den ny lokalplan. Kommunalbestyrelsens beslutning skete efter redaktionens slutning.

Deltag i debatten på Ugebladets Facebook-side. Brug linket under artiklen.

Støjvoldens historie

2016
Maj: Kommunalbestyrelsen sender lokalplan 157 og sender den i høring.

November: Lokalplan 157 vedtages endeligt. 

2017
Januar: Ugebladet skriver, at Hørsholm Golf får støjvolden kvit og frit. Selskabet PA Ejendomme finansierer projektet ved at aftage 170.000 kubikmeter jord.

Februar: DN Hørsholm klager over sagen til Planklagenævnet.

Februar: Miljø- og planlægningsudvalget opdager, at et høringssvar fra naboerne på Stumpedyssevej 2 ikke er kommet med i beslutningen og beslutter derfor at lade sagen om støjvolden gå om. DN kalder det i Ugebladet “utilladeligt sjusk”.

Februar: Kommunalbestyrelsen vedtager lokalplan 165. Den er nærmest identisk med lokalplan 157 - men nu er indsigelsen fra Stumpedyssevej 2 taget med.

Marts: Arbejdet med jordvolden fortsætter. 

April: Beboerne på Stumpedyssevej 2 afgiver nyt høringssvar og ønsker støj fra jordtransporter (8000-9000 lastbiler) kører forbi deres hus.

April: Energinet afgiver høringssvar og henviser til deklaration, der skal give adgang til el-master. Høringssvaret var afsendt allerede i august 2017, men havde 'forputtet' sig.

Maj: Naboer på Grønnegade afgiver høringssvar. De er på Hørsholm Golfs vegne glade for volden - og vil gerne selv have en, fordi de lider under støj fra Isterødvejen.

Maj: DN afgiver også høringssvar til lokalplan 165. De mener, volden skader naturen, og at Hørsholm Kommune med en spidsfindighed snor sig uden om en ekstra klagemulighed.

September: Kommunalbestyrelsen vedtager lokalplan 165.

Publiceret 25 September 2017 08:00