Sådan så det ud, da kommunalbestyrelsens partier - minus Liberal Alliance - præsenterede budgetaftalen Fra venstre Gitte Burchard (UP), Niels Lundshøj (S), Henrik Klitgaard (R), borgmester Morten Slotved (K), Annette Wiencken (V) og Peter Antonsen (BL). Foto: Morten Timm

Sådan så det ud, da kommunalbestyrelsens partier - minus Liberal Alliance - præsenterede budgetaftalen Fra venstre Gitte Burchard (UP), Niels Lundshøj (S), Henrik Klitgaard (R), borgmester Morten Slotved (K), Annette Wiencken (V) og Peter Antonsen (BL). Foto: Morten Timm

Mangler i budgettet:

Det ville vi gerne have haft med...

Forligspartnerne har kun få mangler til deres budgetaftale. Næste emne kan meget vel blive ’tryghed’

Af
Morten Timm

Morten Timm

Selv om politikerne serverer store investeringer for småbørn og skolebørn i Hørsholm, så kan partierne bag budgetforliget også finde mangler og torne i aftalen.
“Jeg havde gerne set, at der var afsat penge til plejecentrene og til demensområdet, men det var altså ikke muligt indenfor driftsrammen denne gang,” siger Niels Lundshøj, Soc.dem.
“Mine torne er, at der var en del anlægsprojekter, der alligevel ikke blev plads til. Det er gamle ønsker, som ikke kunne rummes uden at overskride anlægsloftet. Vi havde råd til det, men ikke lov til det,” lyder det fra Peter Antonsen, Borgerlisten.

Mere tryghed

Radikale Henrik Klitgaard kunne godt have tænkt sig flere penge til skoleområdet, selv om der faktisk er afsat 67 millioner kroner.
“Vi kunne nok alle sammen tænke også flere midler, men det er jo altid opgaven at fordele de midler, der er til stede,” siger Henrik Klitgaard.
Havde det stået til borgmester Morten Slotved skulle der have været en større tryghedsdel i budgetaftalen.
“Hvordan sikrer vi tryghed, fx på Kokkedal station og de områder, hvor borgerne ikke føler sig trygge. Det skal vi til at se på mulighederne omkring, og jeg ser gerne en vagtordning. Men skulle jeg ligge pengene på vagter eller 0-6 års området, ja så blev det børnene,” siger Morten Slotved. Den opfattelse deler Venstres Annette Wiencken
“Hvis der et issue om utryghed et sted i byen, har jeg ingen problemer med vagter. Men nu vi har skåret og skåret i det nære, og det er en kæmpe fornøjelse at kunne tilføje penge til de her område, især børneområdet. Så dem før vagter,” fastslår hun.

Publiceret 02 October 2017 09:00