DEBAT:

Tid til forandring - tid til forbedring

Af Oluf Ravn (V), kandidat til kommunalbestyrelsen, Sdr. Jagtvej 41, Hørsholm:
Birte Roll Brandt spørger i sit indlæg hvad Venstre vil gøre for detailhandlen i gågaden. Birte Brandt opfordrer os samtidig til at interessere os for det lokale ”i stedet for at kaste sig over alle de ideer, der nu er fremkommet i forbindelse med Cirkelhuset.”
Indlægget giver mig anledning til følgende bemærkninger:
Venstre har bestemt fokus på hele detailhandelsområdet og det med god grund. Institut for Center-Planlægning har i maj 2017 udarbejdet en rapport om detailhandlens status og udvikling i Hovedstadsområdet. Ifølge denne rapport er handelsbalancen* for Hørsholm i tiden fra 1998 til 2016 faldet med 6 %.
Faldet fordeler sig således:
Dagligvarer   1998 - 2016:
                    103 % - 98 %
Udvalgsvarer 103 % - 95 %
             I alt 103 % - 97 %

Dette fald svarer til et tab af omsætning på godt 100 mio. Så der har været en stigende tendens til, at handlen bevæger sig væk fra Hørsholm. Ved etablering af det nye center vil Hørsholm tabe yderligere 100 mio. Det er derfor vigtigt, at vi følger udvikling i vore opland og tager de rigtige skridt til at beskytte vores detailhandel.
Venstre vil derfor i tæt samarbejde med detailhandelsorganisationerne i kommunen finde ud af, hvilke tiltag vi sammen kan tage for at ændre på denne situation.
Et første tiltag jeg vil arbejde med specielt i forhold til gågaden er muligheden for at få gaden helt eller delvis overdækket. Med de ”somre” som vi ser ud til at skulle leve med, er det vigtigt at få løst dette problem.
Så det er helt rigtigt: ” Venstre vil gerne have gang i noget NYT”
 

*Handelsbalancen – også kendt som dækningsgraden – opgøres som omsætningen i kommunens butikker set i forhold til borgernes samlede forbrug.

Hvad synes du? Deltag i debatten på Ugebladets Facebook-side. Klik på nedenstående Facebook-link...

Publiceret 11 October 2017 06:30

Ugebladet Hørsholm nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugebladet Hørsholm
SENESTE TV