DEBAT:

Jagtforeningen står også for skud

Af Per Støvring Sørensen, Kandidat for Venstre, Valdemarsvej 17, Rungsted Kyst:
Der er allerede skrevet meget om Velfærd frem for Mursten, men der kan til stadighed findes nye interessante vinkler.
I den nys indgåede budgetaftale for 2017 står der ”Jagtforeningens hus sælges til jagtforeningen eller andre foreninger”. For de ikke-indviede kan jeg fortælle, at der er tale om Enghave 38, som benyttes af Hørsholm & Omegns Jagtforening (HOOJ), som igennem flere år har anvendt dette hus til mange klubaktiviteter.
Umiddelbart lyder det jo som en rigtig god ide. Men jeg tror, at man har glemt at tage de faktiske forhold i betragtning. Enghave 38 er en del af Bolbroengen. Den blev fredet i 2015, og i Fredningsnævnets afgørelser er Enghave 38 underlagt en bestemmelse, som betyder, at lige så snart jagtforeningen ikke længere benytter huset, skal huset fjernes og området naturgenoprettes.
Det vil sige, at man forventer, at der er en forening – dette være HOOJ eller en anden interessent, som vil købe huset af kommunen (jeg har før hørt en tal på 3 millioner), og når HOOJ på et tidspunkt fraflytter; Ja, så kan man rive huset ned og nyde det fredede område. Det må være den absolut dårligste businesscase nogensinde.
Det har alternativt været foreslået, at HOOJ da bare kan flytte ind i et af kommunens andre huse. Igen noget som på papiret kan ligne en god løsning. Det, man har 'glemt' at tage i betragtning, er, at der er mange og strenge regler, HOOJ skal overholde, da man opbevarer genstande i bygningen, som man ikke ønsker falder i de forkerte hænder. Regler som bestemt er yderst fornuftige, men som samtidig betyder, at HOOJ ikke bare kan flytte ind hvor som helst.
Man kan jo undre sig over, hvem der er kommet frem med ideen omkring et salg af HOOJ huset.
Det må være en grundlæggende for gennemførelsen af Velfærd frem for Mursten, at hvert eneste forslag gennemtænkes grundigt, inden det fremsættes, for at sikre, at det giver mening for alle parter ikke mindst brugerne og brugen af de bygninger, der er i spil.
I sagen omkring HOOJs klubhus lader dette ikke til at være sket.

Publiceret 25 October 2017 15:00

SENESTE TV