DEBAT:

Spændende med rådhus og politibutik i bymidten

Af Jan Klit (K), medlem af kommunalbestyrelsen og kandidat for Konservative:
Nyt rådhus med mulig placering i bymidten er bestemt ikke den glade vanvid (som Venstre mener), men derimod en efter min bedste vurdering spændende mulighed for bymidten, hvor jeg som mange andre meget gerne så, at der kom lidt mere liv.
Nuværende rådhus er jo som bekendt for de fleste utidssvarende og rummer alt for mange kvadratmeter, ligesom det er dyrt i drift.
På den baggrund giver det god mening at forsøge at afdække mulighederne. Bymidten med udgangspunkt i Trommen er bestemt ikke nogen dårlig ide, idet det kan være med til at skabe flere andre gode synergier.
Enig i, at der så skal tænkes i parkering og andre logistiske forhold, ligesom en buisnesscase selvfølgelig skal afdække de økonomiske betragtninger mv.
Jeg er dog bestemt ikke afvisende (som også foreslået af Venstre) overfor tanken om, at der tillige samme sted kunne være en eller anden form for 'politibutik', som på den måde kunne være med til at skabe tryghed.
En mindre 'politibutik', hvor der afhængig af situationen og behovet kunne være gående patruljerende 'områdebetjente', som erfaringsmæssigt kan være af ganske proaktiv karakter.

Publiceret 09 November 2017 16:00

SENESTE TV